Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Houillogne-Hanne Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Betere gezondheid en levensomstandigheden voor ouderen, zodat mensen met dementie thuis kunnen blijven wonen. Bijzondere aandacht voor kunstzinnige projecten.

Ouderen

Human Rights Watch (Fonds Vrienden Van Human Rights Watch)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de campagne ‘Human Rights Watch's Global Challenge’, die diepteonderzoek combineert met sensibilisatie en advocacy bij beleidsmakers.

Maatschappelijk Engagement

Huruma (Fonds Huruma)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Solidariteitsinitiatieven steunen voor de meest behoeftigen in België en in Afrika, met name in Benin, om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

ICT Community for ASD (Fonds ICT Community for ASD)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten in België ivm leefomstandigheden, werkgelegenheid en zelfstandig ondernemen voor kansengroepen, in het bijzonder voor mensen met een autismespectrumstoornis.

Personen met een handicap

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding (IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Armoede aanpakken door bestaansonzekere kinderen van 0 tot 6 jaar voor te bereiden op het schoolleven.

Armoedebestrijding
Kinder- en jongerenrechten

IMEP (Fonds Vrienden Van IMEP)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de promotie van muziek in het algemeen. Ze steunen ook opleidingen voor beroepsmuzikanten inzake kennis en praktijk.

Cultuur/patrimonium

ING (Mecenaatsfonds ING in België)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Verenigingen steunen die originele activiteiten organiseren om de beheersing van de taal en van wiskunde te stimuleren en die tegelijk de zin voor initiatief, de…

Armoedebestrijding
Onderwijs/Talentontwikkeling

ING Fonds, voor een meer circulaire economie

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen door ondersteuning te bieden aan mensen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen in het kader van de…

IPIS (Fonds Vrienden Van IPIS)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen onderzoeksprojecten rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, wapenhandel, gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten.

Maatschappelijk Engagement

Idiofa Lobi (Fonds Vrienden Van Idiofa Lobi)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Plattelandsvlucht van de arme bevolking in Idiofa (Bandundu, RD Congo) tegengaan door de oprichting van coöperaties voor de herbebossing van de savanne en via duurzame…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

ImmoSolidarity (Fonds ImmoSolidarity)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan humanitaire en sociale organisaties die in België collectieve of individuele opvang- en huisvestingsmogelijkheden bieden.

Huisvesting

Immobel (Fonds Immobel)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die zich inzetten voor de sociale inschakeling van jongeren uit kwetsbare milieus.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Invicta (Fonds Invicta)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan duurzame projecten die bijdragen tot natuurbescherming in België en in de wereld

Cultuur/patrimonium

Isaan (Fonds Isaan)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderwijs- en micro-economische initiatieven die helpen bij de ontwikkeling van achtergestelde gebieden in Zuid-Oost Azië, meer in het bijzonder in Isaan, Thailand.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Ivens-Boons (Fonds Ivens-Boons)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Leerachterstand aanpakken die ontstond door sociaal emotionele problemen, kansarmoede of door langdurige ziekte. Door samenwerking het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid doen toenemen.

Maatschappelijk Engagement

Cookie policy