Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gallard (Fonds Gallard-Domaines historiques et patrimoine)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt de bescherming van het historisch erfgoed via het bewaren en restaureren van historische privédomeinen die publiek toegankelijk zijn, en van openbare architectuurelementen in Europa.

Cultuur/patrimonium

Ganshof van der Meersch (Fonds André Ganshof van der Meersch)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein van 180 hectare in het Waals-Brabantse Maransart, zodat de landschappelijke waarde met zijn natuurlijke ruimten, landbouw- en bosgebieden bewaard…

Cultuur/patrimonium

Garfunkel (Fonds Myriam Garfunkel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds financiert restauraties van oude en historisch belangrijke films die bewaard worden in het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

Cultuur/patrimonium

Gehandicapte Personen van het Albatros Centrum (Fonds vrienden van de gehandicapte personen van het Albatros centrum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor gehandicapte personen, ongeacht hun leeftijd en los van de aard of graad van hun handicap

Personen met een handicap

Generet (Fonds Generet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Een gebouw een nieuw leven geven door het om te vormen tot een woning voor mensen die hun autonomie verliezen of die geïsoleerd zijn, en…

Gezondheid (fysieke)
Wetenschappelijk onderzoek

Gerald Futter (Fonds Gerald Futter)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor wie zich gestigmatiseerd of uitgesloten voelt. Initiatieven die mensen helpen hun waardigheid en hun plek in de samenleving te hervinden.

Gezondheid (geestelijke)

Gezusters Loosveldt (Fonds Gezusters Loosveldt)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt medisch-wetenschappelijk onderzoek naar kanker

Wetenschappelijk onderzoek

GiPSo (Fonds Vrienden van GiPSo vzw)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van ouders die in eigen regie een woon/dagbestedingsinitiatief willen starten voor personen met een beperking om hun levenskwaliteit te versterken.

Personen met een handicap

GiPSo (Fonds Vrienden van GiPSo vzw)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van ouders die in eigen regie een woon/dagbestedingsinitiatief willen starten voor personen met een beperking om hun levenskwaliteit te versterken.

Armoedebestrijding

Goetghebuer (Fonds Goetghebuer)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan microprojecten in Centraal-Afrika die zich inzetten voor kansarme mensen met een beperking.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Goetghebuer (Fonds Goetghebuer)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan microprojecten in Centraal-Afrika die zich inzetten voor kansarme mensen met een beperking.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Goethuys-Deheel - Fulmar 1913 (Fonds Famille Goethuys-Deheel - Fulmar 1913)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot het onderhoud, de renovatie en de verfraaiing van de boot. Steunen van culturele projecten die plaatsvinden op de aak.

Maatschappelijk Engagement

Goods to Give (Fonds Vrienden van Goods to Give)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die uitsluiting aanpakken door het verzamelen, stockeren en herverdelen van nieuwe, onverkochte non-foodproducten ten behoeve van verenigingen.

Armoedebestrijding

Governance van bedrijven in DR Congo (Fonds Governance van bedrijven in DR Congo)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Goede praktijken van bedrijfsleiders van middelgrote Congolese bedrijven die handelen in het belang van hun stakeholders, als inspiratiebron voor ondernemers in de privé-sector.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Grauls (Fonds Grauls)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de psychosociale zorg en begeleiding van jonge slachtoffers van politiek, etnisch of seksueel geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sensibilisatie rond de…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Cookie policy