Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fonds Pierre et Simone Ivens

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

la protection de l´enfance défavorisée à Liège et la protection du patrimoine architectural à Liège et/ou à Huy

Maatschappelijk Engagement

Fonds Pour la dignité Paysanne

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan arme gezinnen in Burundi en elders in Afrika, om een geïntegreerde familiale landbouw te ontwikkelen, geïnspireerd op het boek “Pour la dignité paysanne”…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fonds Pour la dignité Paysanne

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan arme gezinnen in Burundi en elders in Afrika, om een geïntegreerde familiale landbouw te ontwikkelen, geïnspireerd op het boek “Pour la dignité paysanne”…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fonds Prinses Máxima Centrum Belgium

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Fellowships voor kinderartsen om hun oncologische opleiding te vervolmaken aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en in België.

Wetenschappelijk onderzoek

Fonds Professor T. Van Autenboer

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Toegepast geologisch onderzoek over milieueffecten (vooral effecten op grondwater) ten gevolge van ontginning, opslag, verwerking en sanering van delfstoffen, ertsen en secundaire grondstoffen.

Milieu

Fonds Raadsheer Carlos Daneels

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende ziekten, aan het bevorderen van de levenskwaliteit van patiënten en initiatieven voor urgentiehulp.

Wetenschappelijk onderzoek

Fonds Raphaël et Françoise Haeven

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Zorgen voor de restauratie en ontsluiting van het Belgisch historisch erfgoed via schilderijen, muziekinstrumenten, roerend erfgoed en kunstwerken in het algemeen

Cultuur/patrimonium

Fonds Rita Ghesquiere

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen, met een bijzonder aandacht voor projecten in binnen-en buitenland die kansarme jongeren via verhalen groeikansen bieden.

Jongeren
Onderwijs/Talentontwikkeling

Fonds Robert Van Compernolle – Denise Porteman

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de sociale integratie en zorg voor de zwaksten zoals personen met een visuele beperking- en voor de wereldwijde solidariteit met de…

Armoedebestrijding

Fonds Rosa en Julia Vandenhende

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Le Fonds a pour objectif de soutenir les projets qui aident à lutter contre la pauvreté en Belgique

Armoedebestrijding

Fonds Rosa en Julia Vandenhende

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten steunen in de strijd tegen armoede in België.

Armoedebestrijding

Fonds Solidarisches Leben Ostbelgien

Streekfonds (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds ‚Solidarisches Leben Ostbelgien‘ heeft als doel maatschappelijk engagement en filantropie in de Duitstalige Gemeenschap te versterken.

Maatschappelijk Engagement

Fonds Soroptimist International België

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven die bijdragen tot een beter leven voor vrouwen en kinderen (via educatie, autonomie, gezondheid, rechtsregels).

Andere

Fonds Sébastien Van der Straten voor fotografie

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen voor jonge fotografen in België, die hier of in het buitenland een project opzetten

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fonds The Rotary Foundation D1630

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Levensvoorwaarden van de bevolking op duurzame wijze verbeteren door projecten van algemeen belang op Belgisch of internationaal niveau te ondersteunen alsmede bij te dragen aan…

Cookie policy