Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fonds Raphaël et Françoise Haeven

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Zorgen voor de restauratie en ontsluiting van het Belgisch historisch erfgoed via schilderijen, muziekinstrumenten, roerend erfgoed en kunstwerken in het algemeen

Cultuur/patrimonium

Fonds Rita Ghesquiere

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Creatief lezen en schrijven van kinderen en jongeren bevorderen, met een bijzonder aandacht voor projecten in binnen-en buitenland die kansarme jongeren via verhalen groeikansen bieden.

Jongeren
Onderwijs/Talentontwikkeling

Fonds Robert Van Compernolle – Denise Porteman

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de sociale integratie en zorg voor de zwaksten zoals personen met een visuele beperking- en voor de wereldwijde solidariteit met de…

Armoedebestrijding

Fonds Rosa en Julia Vandenhende

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Le Fonds a pour objectif de soutenir les projets qui aident à lutter contre la pauvreté en Belgique

Armoedebestrijding

Fonds Simon T.

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt initiatieven die hulp bieden aan kinderen en jongvolwassenen in armoede in Afrika.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fonds Soroptimist International België

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven die bijdragen tot een beter leven voor vrouwen en kinderen (via educatie, autonomie, gezondheid, rechtsregels).

Andere

Fonds Sébastien Van der Straten pour la photo

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen voor jonge fotografen in België, die hier of in het buitenland een project opzetten

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fonds Thieu

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de zwaksten in de samenleving op het gebied van voeding, onderdak en gezondheidszorgen in de regio van Maaseik.

Armoedebestrijding

Fonds Vandewynckele

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die jongvolwassenen afkomstig uit de jeugdzorg of uit opvanggezinnen helpen bij hun studies en hun maatschappelijke integratie, met bijzondere aandacht voor weeskinderen.

Armoedebestrijding

Fonds Vauban

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die het algemeen welzijn bevorderen in de volgende domeinen: welzijn, wetenschappen, cultuur, onderwijs, milieubescherming en biodiversiteit.

Andere

Fonds Victor

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Leesplezier stimuleren bij kinderen en tieners, vooral bij jongeren in het eerste, tweede en derde middelbaar van het onderwijs in de Franse Gemeenschap

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fonds Vincent de Wouters d'Oplinter

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die het herstelproces bevorderen bij psychisch kwetsbare personen, in het bijzonder peer help in de geestelijke gezondheidszorg.

Gezondheid (geestelijke)

Fonds Vrienden van Cercle Royale Gaulois Artistique et Littéraire

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de renovatie van de lokalen van Vauxhall (Warandepark, Brussel), een onafhankelijk centrum voor vriendschappelijke, intellectuele en kunstzinnige ontmoetingen

Cultuur/patrimonium

Fonds Vrienden van Comundos

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die de identiteit van jongeren en jongvolwassenen versterken en hun kritisch wereldbewustzijn aanscherpen.

Maatschappelijk Engagement
Opleiding/tewerkstelling

Fonds Vrienden van De Kathedraal( Fonds Vrienden van De Kathedraal)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die informatie verstrekken over en de activiteiten ondersteunen van de O.-L.-V. Kathedraal te Antwerpen.

Cultuur/patrimonium

Cookie policy