Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fonds Marçunvins

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ontwikkelingen in het onderwijs stimuleren. Steun aan projecten in het Brusselse: zoals klassen voor nieuwkomers, coaching, huiswerkhulp, …

Jongeren

Fonds Michiels El Aisati

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven rond armoedebestrijding en onderwijs in Zuid-Afrika en Marokko, die bijdragen tot betere levensomstandigheden van de meest kwetsbaren.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fonds Michèle et Dominique

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt organisaties die werken rond gezondheid, en meer bepaald rond kanker en invaliditeit. Steunt ook wetenschappelijk onderzoek.

Personen met een handicap

Fonds Moulaert-Laloux

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijke en medische vooruitgang en van maatschappelijke activiteiten.

Wetenschappelijk onderzoek

Fonds Multiâges

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt cohousingprojecten voor mensen van verschillende leeftijden om een deels gemeenschappelijke levenswijze te ontwikkelen.

Maatschappelijk Engagement

Fonds Noria

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven in België die verpaupering bestrijden en kwetsbare gezinnen in armoede helpen.

Armoedebestrijding

Fonds Opal

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ontwikkeling en terbeschikkingstelling van algoritmen voor data-analyse, om het potentieel van de gegevens van privébedrijven vrij te geven in dienst van het algemeen belang. Statistici,…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fonds Paix et Prospérité

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan humanitaire projecten in Israël, en ook van mensen die zich verdienstelijk maken door het ontwikkelen van een hoog educatieniveau, vooral inzake muziek.

Andere

Fonds Philip Vleugels

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan lokale projecten voor natuurbehoud en bevordering van de biodiversiteit, en aan de sociale, economische en culturele integratie van blinden en slechtzienden in onze…

Andere

Fonds Pierre et Simone Ivens

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die kansarmoede bij kinderen aanpakken. Bescherming van architecturaal erfgoed in de provincie Luik.

Maatschappelijk Engagement

Fonds Pierre et Simone Ivens

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

la protection de l´enfance défavorisée à Liège et la protection du patrimoine architectural à Liège et/ou à Huy

Maatschappelijk Engagement

Fonds Pour la dignité Paysanne

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan arme gezinnen in Burundi en elders in Afrika, om een geïntegreerde familiale landbouw te ontwikkelen, geïnspireerd op het boek “Pour la dignité paysanne”…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fonds Prinses Máxima Centrum Belgium

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Fellowships voor kinderartsen om hun oncologische opleiding te vervolmaken aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie en in België.

Wetenschappelijk onderzoek

Fonds Professor T. Van Autenboer

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Toegepast geologisch onderzoek over milieueffecten (vooral effecten op grondwater) ten gevolge van ontginning, opslag, verwerking en sanering van delfstoffen, ertsen en secundaire grondstoffen.

Milieu

Fonds Raadsheer Carlos Daneels

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende ziekten, aan het bevorderen van de levenskwaliteit van patiënten en initiatieven voor urgentiehulp.

Wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy