Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Ganshof van der Meersch (Fonds André Ganshof van der Meersch)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein in het Waals-Brabantse Maransart, zodat het natuur- en landbouwgebied bewaard blijft voor de volgende generaties.

Cultuur/patrimonium

Garfunkel (Fonds Myriam Garfunkel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds financiert restauraties van oude en historisch belangrijke films die bewaard worden in het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

Cultuur/patrimonium

GavoorGeluk (Fonds GavoorGeluk)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die zich in België inzetten voor preventie rond depressie en suïcide, en voor de omkadering van jongeren die het moeilijk hebben.

Gezondheid (geestelijke)

Gehandicapte Personen van het Albatros Centrum (Fonds vrienden van de gehandicapte personen van het Albatros centrum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor gehandicapte personen, ongeacht hun leeftijd en los van de aard of graad van hun handicap

Personen met een handicap

Generet (Fonds Generet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Een gebouw een nieuw leven geven door het om te vormen tot een woning voor mensen die hun autonomie verliezen of die geïsoleerd zijn, en…

Wetenschappelijk onderzoek

Gerald Futter (Fonds Gerald Futter)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor wie zich gestigmatiseerd of uitgesloten voelt. Initiatieven die mensen helpen hun waardigheid en hun plek in de samenleving te hervinden.

Gezondheid (geestelijke)

GiPSo (Fonds Vrienden van GiPSo vzw)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van ouders die in eigen regie een woon/dagbestedingsinitiatief willen starten voor personen met een beperking om hun levenskwaliteit te versterken.

Personen met een handicap

GiPSo (Fonds Vrienden van GiPSo vzw)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van ouders die in eigen regie een woon/dagbestedingsinitiatief willen starten voor personen met een beperking om hun levenskwaliteit te versterken.

Armoedebestrijding

Goetghebuer (Fonds Goetghebuer)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan microprojecten in Centraal-Afrika die zich inzetten voor kansarme mensen met een beperking.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Goethuys-Deheel - Fulmar 1913 (Fonds Famille Goethuys-Deheel - Fulmar 1913)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot het onderhoud, de renovatie en de verfraaiing van de boot. Steunen van culturele projecten die plaatsvinden op de aak.

Maatschappelijk Engagement

Goods to Give (Fonds Vrienden van Goods to Give)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die uitsluiting aanpakken door het verzamelen, stockeren en herverdelen van nieuwe, onverkochte non-foodproducten ten behoeve van verenigingen.

Armoedebestrijding

Governance van bedrijven in DR Congo (Fonds Governance van bedrijven in DR Congo)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Goede praktijken van bedrijfsleiders van middelgrote Congolese bedrijven die handelen in het belang van hun stakeholders, als inspiratiebron voor ondernemers in de privé-sector.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Graine de Vie (Fonds des Amis de Graine de Vie)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten rond herbebossing, maar ook rond de sensibilisatie van de lokale bevolking voor de bescherming van het leefmilieu.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Grauls (Fonds Grauls)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de psychosociale zorg en begeleiding van jonge slachtoffers van politiek, etnisch of seksueel geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sensibilisatie rond de…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Greenfacts (Fonds Vrienden van Greenfacts)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Objectieve wetenschappelijke informatie geven over bijvoorbeeld de uitputting van natuurlijke bronnen, klimaatswijziging, verminderde biodiversiteit, te snel groeiende wereldbevolking,...

Milieu

Cookie policy