Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fonds Jansenius

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan specifieke woonprojecten in Vlaanderen en aan bewoners in moeilijkheden door tijdelijke schulden of door onverwachte werken aan een gebouw.

Armoedebestrijding

Fonds Jean Van Lancker

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten die mensen met autisme begeleiden. Steun aan initiatieven die zich inzetten voor ouderen.

Gezondheid (fysieke)

Fonds Jo-Di VIRUNGA

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de bescherming van kwetsbare of bedreigde natuur en landschappen, inclusief wilde dieren en fauna en flora, in het Virunga Nationaal Park…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fonds Joseph Schepers - Germaine Lijnen

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Projecten rond de bescherming en ontsluiting van erfgoed. Projecten die bestuursvormen helpen optimaliseren

Maatschappelijk Engagement

Fonds Jozef Van Ammel

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan kinderprojecten, de natuurbescherming en de strijd tegen kanker.

Andere

Fonds Jules Delière

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven ter bestrijding van kanker en dementie en ter ondersteuning van mensen met een beperking in België.

B

Fonds Julia Ertryckx

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan kankeronderzoek en medische noodhulp.

Gezondheid (fysieke)

Fonds Kim Clijsters

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van beloftevolle tennistalenten, waarvoor de financiële middelen voor opleiding en begeleiding niet voldoende beschikbaar zijn.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fonds Laurentine Poncet

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt projecten die hulp bieden aan blinde mensen, en focust vooral op projecten in Bergen en Brussel.

Personen met een handicap

Fonds Le Compas

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt sociaal-culturele muziek-, theater- en dansinitiatieven, die de multiculturele dimensie bevorderen en zich richten tot kinderen, jongeren of kwetsbare publieksgroepen.

Maatschappelijk Engagement

Fonds Louise Liégeois

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten om de autonomie van de bevolking in de armste landen te versterken en om te sensibiliseren rond solidariteit met de slachtoffers van…

Andere

Fonds M. Waeyenborghs

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan het onderzoek tegen levensbedreigende ziekten, de patiënten rechten en de maatschappelijke integratie van personen met een handicap, van oorlogsinvaliden en -slachtoffers.

Maatschappelijk Engagement

Fonds Madeleine Wigand

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven ten bate van wezen in de hele wereld, aan de ene kant, en van wetenschappelijk kankeronderzoek, aan de andere kant.

Andere

Fonds Marc-Antoine Morelle

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die de sociaalprofessionele inschakeling van kwetsbare mensen bevorderen via beroepsopleidingen. Steun aan projecten voor gezinnen in een bestaansonzekere situatie

Armoedebestrijding

Fonds Marcel et Jeannine Verschaeve-Louage

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven die de levenskwaliteit van personen met een beperking verbeteren, die kwetsbare mensen opnieuw een plaats helpen vinden in de samenleving en die…

Andere

Cookie policy