Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Agir pour l’enseignement (Fonds des Amis d’Agir pour l’enseignement)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen onderwijsprojecten in Franstalig België, die specifiek focussen op de invoering van maatregelen uit het ‘Pacte d’Excellence’.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Aider Autrui (Fonds Aider Autrui)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan diverse projecten om mensen die in bittere armoede leven, te helpen een menswaardig bestaan uit te bouwen

Maatschappelijk Engagement

Alcuin (Fonds Alcuin voor de school)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot aangepaste, vernieuwende en gediversifieerde pedagogische initiatieven voor scholen in België en in Europa

Onderwijs/Talentontwikkeling

Alice Ottevaere (Fonds Alice Ottevaere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hulp aan mensen met psychische problemen en steun aan wetenschappelijk onderzoek hieromtrent

Wetenschappelijk onderzoek

Aline (Fonds Aline)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel en klinisch onderzoek), alsook steun aan projecten voor patiënten ivm mobiliteit en zorgverlening thuis of in gespecialiseerde centra.

Wetenschappelijk onderzoek

Alphonse en Marie Walckiers (Fonds Alphonse en Marie Walckiers)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar hart- en vaatziekten

Wetenschappelijk onderzoek

Alpro Sociaal Fonds

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor initiatieven i.v.m. mens, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Het Fonds kan ook tussenkomen voor Alpro-personeelsleden met financiële problemen door ziekte, ongeval of handicap.

Armoedebestrijding

Alterfin Garantiefonds (Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de financiering van de technische bijstand en de risicodekking voor een meer betrokken sociale missie bij de zwakste partners uit het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Armoedebestrijding

Amazone (Fonds Vriendinnen Van Amazone)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor meer gendergelijkheid in België en voor de vrouwenbeweging in ons land.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Amis de La Vie-Là Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Verbeteren van de levenskwaliteit van kankerpatiënten en van hun omgeving.

Gezondheid (fysieke)

Amis de l'Accueil (Fonds des Amis de l'Accueil)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds ondersteunt vooral de activiteiten van vzw l'Accueil in Charleroi dat kinderen beschermt waarvan de ouders niet voor ze kunnen zorgen om persoonlijke of…

Jongeren

Amis du Centre Harmonique et de la maison du Chant, Paris (Fonds Amis du Centre Harmonique et de la maison du Chant)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor het organiseren van masterclasses, conferenties, stages, ateliers en specifiek onderwijs, aangeboden door de beste operaspecialisten.

Cultuur/patrimonium

Amélie (Fonds Amélie)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De projecten betreffen wetenschappelijk onderzoek en gezondheid, educatie, armoedebestrijding, steun voor gehandicapten, het leefmilieu of behoud van het historisch erfgoed.

Maatschappelijk Engagement

Ando (Fonds Ando – ondersteuning vrijwilligerswerk)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten van vrijwilligers of van kleine verenigingen die vrijwilligerswerk promoten. Focus op kansen, (re)integratie, dialoog tussen bevolkingsgroepen in België, ontwikkelingsprojecten,…

Armoedebestrijding

Andrelise (Fonds Andrelise)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten die, in aangepaste opvang- en huisvestingstructuren, streven naar een betere zorgkwaliteit voor personen met een meervoudige handicap.

Personen met een handicap

Cookie policy