Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Figeys (Fonds Jean-Pierre Figeys)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kansarme jongeren aanzetten om in een sportclub te gaan of een sociale activiteit te doen; en voor hen lidmaatschap, trainingskosten, verzekeringen,…. betalen.

Jongeren

Filantropische Actie 45 jaar Daikin Europe NV

Steun aan lokale, regionale of nationale organisaties die zich inzetten voor therapeuten, kwetsbare jongeren en jonge talenten, en vechten tegen kinderarmoede.

Andere

Filantropische Actie Cinema for All

Steun aan projecten die het mogelijk maken om in ziekenhuizen, revalidatiecentra, jeugdhuizen,… films te bekijken en op die manier de levenskwaliteit te verbeteren.

Gezondheid (fysieke)

Filantropische Actie Continents Insolites

Steun aan projecten die de lokale ontwikkeling promoten, tradities en erfgoed helpen in stand houden, en respect hebben voor het milieu.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Kinder- en jongerenrechten

Filantropische Actie De Toren

Steunt initiatieven die focussen op het welbevinden van mensen met dementie om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Gezondheid (geestelijke)

Filantropische Actie Education-All

Onderwijs stimuleren voor kansarme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.

Armoedebestrijding

Filantropische Actie European Jewish Community Center

Projecten voor de interculturele en interreligieuze dialoog ondersteunen, alsook ontmoetingen en activiteiten over gemeenschappelijk erfgoed.

Andere

Filantropische Actie Fonds Aubrac

Armoede helpen aanpakken, vooral voor mensen die noodgedwongen op straat leven.

Maatschappelijk Engagement

Filantropische Actie Fonds Rita Kirsch

Steun aan individuen en organisaties die zich inzetten voor betere levensomstandigheden van mensen die het moeilijk hebben in België en wereldwijd.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Filantropische Actie Fundacion Bensadoun-Laurent Capacidad Inclusiva

Steunen van integratieprojecten in de burgersamenleving en in de arbeidswereld van personen in armoede of met een mentale of motorische handicap in Uruguay

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Filantropische Actie Guido Huysmans Young African Film Makers Award

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Positieve beeldvorming van Afrika in de media en in de audiovisuele sector, steun voor Afrikaans filmtalent en wederzijds begrip stimuleren voor culturele verschillen.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Filantropische Actie Hypatia

Steun voor projecten van de Wikimedia Foundation Inc.(San Francisco) voor de groei, ontwikkeling, overdracht en gratis ter beschikking stellen van kennis aan het publiek.

Maatschappelijk Engagement

Filantropische Actie Lénaïc Vaudin d'Imécourt

Beurzen voor jonge vrouwelijke journalisten die interesse hebben voor de werking en de instellingen van de Europese Unie. Stages in Brussel bij media die gespecialiseerd…

Onderwijs/Talentontwikkeling

Filantropische Actie Matton

Steun voor onderwijsprojecten in Vlaanderen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Filantropische Actie Prijs Georges Verheugen

Een kapitaal opbouwen voor de ‘Prijs Georges Verheugen’, die jaarlijks zal worden toegekend aan een student die een 2de master behaalt in werktuigkunde.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Cookie policy