Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Flagey (Fonds Vrienden van Flagey)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen ontmoetings- en interactieprojecten waarbij verschillende kunstrichtingen elkaar kruisen, in een geest van dialoog, ontdekking en creativiteit.

Cultuur/patrimonium

Fokkinga (Fonds Fokkinga)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds steunt projecten voor dringende medische hulp aan landen van het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan (Fonds les Amis de la Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen advocaten met een systeem van leningen bij financiële problemen en studiebeurzen voor advocaten die een aanvullende juridische opleiding willen volgen.

Armoedebestrijding

Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la Poésie (Fonds Vrienden Van Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la Poésie)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die hedendaagse en klassieke poëzie (schrijven, lezen, voordragen) onder de aandacht brengen van jongeren en van een breed publiek.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fondation CHIRAN (Fonds Vrienden Van de Fondation CHIRAN)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen bieden financiële en logistieke steun ivm bijkomende opleidingsinitiatieven voor verplegers en verpleegsters die zich willen bijscholen.

Gezondheid (fysieke)

Fondation Daerden (Fonds Vrienden van de Fondation Michel Daerden)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van studenten en onderzoekers over overheidsfinanciën en over publieke financiën in al hun aspecten.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fondation Polycarpe (Fonds Vrienden van de Fondation Polycarpe)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen promoten in de hele wereld kunst en cultuur, om zo bij te dragen tot de maatschappelijke waarden.

Cultuur/patrimonium

Fonds 320 Hoogsstraat

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt projecten van het UMC Sint-Pieter voor mensen in nood die seksuele en/of affectieve problemen hebben ten gevolge van genitale verminking en/of seksueel geweld.

Vrouwen
Gezondheid (geestelijke)

Fonds Aerts-Lattré

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor projecten die focussen op patiënten en hun families, met een prioriteit voor kankerpatiënten.

Gezondheid (fysieke)

Fonds Albert & Oscar

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven die blinden, epileptici, diabetici en/of personen met een handicap helpen om zelfredzamer te worden in hun dagelijks leven.

Personen met een handicap

Fonds Alberte Delferière

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Le Fonds consacrera chaque année ses ressources par parts égales, d’une part à la recherche scientifique et médicale en privilégiant les travaux sur des formes…

Wetenschappelijk onderzoek

Fonds Allaesi

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Sociale en milieuprojecten ondersteunen of ontwikkelen in Franstalig België en het buitenland.

Andere

Fonds Anna Destrebecq

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die zich inzetten voor de belangen en rechten van kinderen, en van kwetsbare mensen in een levensbedreigende situatie.

Andere

Fonds Anne-Joseph Galer

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Morele en materiële hulp aan ouderen die in isolement of in armoede leven, in de streek van Ohey.

Ouderen

Fonds Antoine Mortier

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van het bewaren, beschermen, promoten en beheren van het werk van de beroemde Belgische kunstenaar Antoine Mortier (1908-1999)

Cultuur/patrimonium

Cookie policy