Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Filantropische Actie Soleil

Hulp voor vluchtelingen in België.

Migratie/integratie

Filantropische Actie Studio Hive Five

Zelfredzaamheid van de bevolking in Haïti stimuleren met de bouw van verblijfplaatsen en waterputten. Accent op participatief beheer door de plaatselijke bevolking.

Huisvesting

Filantropische Actie Tejedores de Suenos

Studiebeurzen voor veelbelovende jongeren uit gezinnen in Costa Rica die het financieel en sociaal moeilijk hebben, om hun opleiding en welzijn te verbeteren

Onderwijs/Talentontwikkeling

Filantropische Actie Xavier Hufkens NV

Steun aan musea die moderne en hedendaagse kunst promoten en beschermen, en ook aan het museum en de stichting Guggenheim voor de expo «Danh Vo:…

Andere

Filantropische actie Beni-UNICHIR

Aanbieden van meer kwaliteitsvolle chirurgische zorg in de streek van Beni, DR Congo, en lokale zorgverstrekkers opleiden, binnen een duurzaam gefinancierde zorginstelling.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Filantropische actie Kituro Academie

Steun aan een project van rugbyclub Kituro (Schaarbeek), dat jonge spelers begeleidt om te voorkomen dat ze stoppen met hun sport of studies

Maatschappelijk Engagement

Filliers (Fonds Jan Filliers)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Personen in Vlaanderen, met een blijvend fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, steunen in hun persoonlijke ontwikkeling

Onderwijs/Talentontwikkeling

Flagey (Flageyfonds voor de realisatie van de culturele en sociale doelstellingen van het Flageyproject)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Culturele en sociale projecten organiseren in het Flageygebouw in Elsene.

Cultuur/patrimonium

Flagey (Fonds Vrienden van Flagey)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen ontmoetings- en interactieprojecten waarbij verschillende kunstrichtingen elkaar kruisen, in een geest van dialoog, ontdekking en creativiteit.

Cultuur/patrimonium

Fokkinga (Fonds Fokkinga)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds steunt projecten voor dringende medische hulp aan landen van het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan (Fonds les Amis de la Fondation Alfred Dorff & Richard Zondervan)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen advocaten met een systeem van leningen bij financiële problemen en studiebeurzen voor advocaten die een aanvullende juridische opleiding willen volgen.

Armoedebestrijding

Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la Poésie (Fonds Vrienden Van Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la Poésie)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die hedendaagse en klassieke poëzie (schrijven, lezen, voordragen) onder de aandacht brengen van jongeren en van een breed publiek.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fondation CHIRAN (Fonds Vrienden Van de Fondation CHIRAN)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen bieden financiële en logistieke steun ivm bijkomende opleidingsinitiatieven voor verplegers en verpleegsters die zich willen bijscholen.

Gezondheid (fysieke)

Fondation Daerden (Fonds Vrienden van de Fondation Michel Daerden)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van studenten en onderzoekers over overheidsfinanciën en over publieke financiën in al hun aspecten.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fondation Polycarpe (Fonds Vrienden van de Fondation Polycarpe)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen promoten in de hele wereld kunst en cultuur, om zo bij te dragen tot de maatschappelijke waarden.

Cultuur/patrimonium

Cookie policy