Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Dr. Daniël De Coninck (Fonds Dr. Daniël De Coninck)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Zorgverstrekkers in de eerste lijn ondersteunen en bijdragen aan de levenskwaliteit van patiënten in de thuissituatie.

Gezondheid (fysieke)

Dr. Denis Mukwege - Panzi ziekenhuis (Fonds Dr.Denis Mukwege-Panzi ziekenhuis)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Aankoop van medisch materieel, studiebeurzen (voor artsen, psychologen, juristen) in de DRC of in het buitenland, steun aan re-integratieprojecten, bouwen van gezondheidscentra…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Druwé-Eerdekens (Fonds Druwé-Eerdekens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek naar de ziekte van Parkinson aan universiteiten of onderzoeksinstellingen in Vlaanderen

Wetenschappelijk onderzoek

Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en ABLLO vzw richtten in 2006 een Fonds op om in het Vlaams Gewest duurzame en innovatieve projecten…

Milieu

Désiré et Simonne Drieghe-Miller (Fonds Désiré et Simonne Drieghe-Miller)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek in het domein van hartchirurgie

Wetenschappelijk onderzoek

EAPN (EAPN Fonds)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het EAPN Fonds geeft ook een award die de positieve impact onderstreept van inspirerende transnationale voorbeelden en innovatie in de strijd tegen sociale uitsluiting.

Armoedebestrijding

EFFA (Fonds Vrienden van EFFA)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten in de Republiek Angola rond onderwijs, beroepsopleiding, medische bijstand, ontsluiting van het cultureel erfgoed…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

EU staff COVID-19 Solidarity Response Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Organisaties uit de EU-lidstaten ondersteunen die initiatieven van algemeen belang ontwikkelen om de Covid-19-pandemie te bestrijden. Daarbij zullen vooral noodinitiatieven en herstelmaatregelen op korte en…

B

EUFOREA (Fonds Vrienden Van EUFOREA)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten om allergieën, luchtwegenaandoeningen en astma in Europa aan te pakken, met optimale verzorgingstrajecten, en vormingen voor patiënt en medische gemeenschap.

Gezondheid (fysieke)

Ecologische school Marcelino Champagnat - Curitiba - Brazil (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de ecologische school Marcelino Curibita ten voordele van kinderen, jongeren en hun lokale gemeenschap.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Edingen (Fonds Vrienden van de Internationale Muziekontmoetingen van Edingen)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die leerlingen in contact brengen met beroemde musici, en die een ontmoetingsplaats creëren voor beroemde artiesten en gerenommeerde muzikanten.

Cultuur/patrimonium

Edukans (Fonds Vrienden van Edukans)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die kinderen uit ontwikkelingslanden kansen bieden om zich te ontplooien. Initiatieven die ook oog hebben voor democratisch samenleven, economie en leefmilieu.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Eelens (Fonds Luk Eelens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De levenskwaliteit helpen verbeteren van de bewoners van de Brusselse gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, meer bepaald in de zone tussen het kanaal en de ringspoorweg.

Maatschappelijk Engagement

Een hart voor Bumba (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de organisatie Een hart voor Bumba, voor de uitbouw van de kliniek en het college Notre-Dame de Bumba, in de DR…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Efico (Fonds Efico)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die bijdragen tot de structurele en duurzame verbetering van de levenskwaliteit van de arme koffie- en/of cacao producerende bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.

Cookie policy