Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Geschiedenis

Wist u dat 20% van de Vlaamse kinderen met een ernstige leerachterstand kampt? Dat is niet niks. Zeker niet als u weet dat deze kinderen hun beste kansen op een behoorlijke toekomst mislopen. Voor heel wat jongeren is het nu al te laat om hen betere perspectieven te bieden. Overtuigd van het feit dat zij daarin samen verandering kunnen brengen, besloten Willy Ivens en Myriam Boons om een fonds op te richten. Een fonds dat op uiteenlopende wijzen steun verleent aan kwetsbare jongeren en langdurig zieke kinderen met leerachterstand. Sinds de oprichting van het Fonds Ivens-Boons werden volgende organisaties financieel ondersteund: 2011 De Katrol, Oostende - €1.000 Zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden voor kwetsbare kinderen. DOLM - Centrum voor leermoeilijkheden, Mechelen - Muizen - €1.000 Kinderen en jongeren met leermoeilijkheden uit kwetsbare gezinnen begeleiden. Platform van onderwijs aan zieke kinderen in Vlaanderen (PoZiLiV) - € 750 Opstarten, hosting en verdere uitbouw van het platform voor onderwijs aan zieke kinderen in Vlaanderen (PoZiLiv). Habbekrats, Gent - € 1000 Financieel kwetsbare jongeren ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en integratie in de maatschappij. Jeugdzorg Ter Elst, Duffel - € 1000 Jonge kunstenaars zetten kwetsbare kinderen aan om zelf hun leefomgeving te verfraaien ter versterking van hun motivatie en ontwikkeling. Jovo vzw, Lier - € 2000 Individuele steun geven aan kinderen van wie één ouder een levensbedreigende ziekte heeft Katholieke Universiteit Leuven - €10.000 Ontwikkeling ICT-Instrument Onderwijs en Participatiebehoeften van kinderen met een Chronische aandoening ter integratie in het reguliere onderwijs. vzw Marjan, Duffel - €2.000 Activiteitenatelier en computerlessen voor kinderen en volwassenen met een beperking. NF Kontakt, Sint-Niklaas - €1.500 Een tweejaarlijks familieweekend organiseren voor gezinnen die getroffen zijn door neurofibromatose. Open Therapeuticum Leuven - € 1000 Verdere uitbouw en ontwikkeling van een innovatief leerzorgconcept voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel. OuderNetwerk Vlaanderen, Brasschaat - € 500 Ouders informeren over ouderschap en opvoeding. Playing for Success Belgium,Borgerhout - € 1000 Een Playing for Success leercentrum oprichten waar jongeren tussen 9 en 14 jaar van lokale scholen een leertraject doorlopen waarbij leermotivatie, het opdoen van positieve ervaringen en het versterken van het zelfvertrouwen centraal staan. School & Ziekzijn, Oostende - € 845 Vijf Vlaamse provinciale afdelingen ontwikkelen een website om expertise uit te wisselen en problematieken in kaart te brengen. School na Ziekenhuis, Wilrijk - € 1000 De werking van de vzw meer bekendheid geven bij de doelgroep van ouders met zieke kinderen. Sint-Vincentiusvereniging Conferentie Mechelen-Noord - € 1000 Aankoop van schoolgerief en de financiering van sport-,muziek- en speelpleinabonnementen om kwetsbare kinderen uit hun sociaal isolement te halen Tabora, Kruibeke - € 2000 Een zomerkamp organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar om hun Nederlands te verbeteren zodat ze nadien beter aansluiting vinden in het onderwijs. Tutti Fratelli, Antwerpen - € 1500 Sociaal kwetsbare jongeren een kans bieden om zich te ontplooien in een artistieke omgeving. Welzijnsschakel Puurs vzw - € 500 Uitstappen en een kort vakantieverblijf aanbieden voor kansarme gezinnen met kwetsbare kinderen. 2013 Platform van onderwijs aan zieke kinderen in Vlaanderen (POZiLiV), Bednet, Leuven - € 1000 Verdere uitbouw van het platform POZILIV dat in Vlaanderen ijvert voor een kwaliteitsvolle onderwijsondersteuning en –begeleiding op maat voor zieke leerlingen. Versterking van vzw Marjan, Duffel - € 2000 Steun aan kinderen met een handicap. Playing for Success, Borgerhout - € 2000 Een intensieve begeleiding organiseren voor leerlingen die risico lopen op schooluitval. 2015 De Vesten vzw, Lier - € 2500 De kinderen en jongeren die langdurig verblijven in de begeleidinghuizen Vreugdeborg en Beukenhof stimuleren om zich te engageren voor een georganiseerde vrijetijdsbesteding en om een hobby te kiezen. vzw Huishouden, Arendonk - € 2500 Opzetten van een online platform voor KOPP-kinderen om meer kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek vroegtijdig de weg te laten vinden naar informatie, lotgenoten, hulpverleners en hulpmiddelen op maat. 2019 Het Fonds steunt de 5 provinciale afdelingen van vzw School & Ziekzijn telkens met een bedrag van € 2000 als een appreciatie voor het werk van de vrijwilligers die door hun blijvende inzet schoolachterstand wegwerken en/of voorkomen die veroorzaakt wordt door ongeval of ziekte.

Extra documenten


Steun aan andere organisaties

Ja

Cookie policy