Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Geschiedenis

De armoede dicht bij ons neemt toe, niet alleen bij de generatiearmen, maar ook bij gewone mensen die met tegenslagen te kampen hebben. Armoede kan ontstaan door tegenspoed: een ongeval, zware gezondheidskosten, een tijdelijke werkloosheid, het verlies van een partner. Een beperkte schuld die niet meer kan afbetaald worden, dreigt door intresten en invorderingskosten op te lopen tot een onoverkoombare schuldenlast. Incidentele armoede dreigt dan definitieve armoede te worden. Er zijn heel wat sociale instellingen die mensen met schulden begeleiden: budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, energiefondsen, enz. Er is ook de mogelijkheid om de procedure van collectieve schuldenregeling aan te vragen. Maar dit is een zware en trage procedure, die van de gezinnen een jarenlange inspanning vereist. Zo zijn ze verplicht om tot zeven jaar lang met een minimum aan leefgeld verder te doen, ook al werken ze voltijds. Voor een schoolgaand kind is zeven jaar een eeuwigheid en betekent dit hoe dan ook een jeugd in armoede. Maar onmiddellijke schuldkwijtschelding van overheidswege zou de economische relaties kunnen ontwrichten. Preventieve schuldkwijtschelding na een tegenslag moet steunen op private vrijgevigheid. Daarom werd het Fonds Jovel opgericht, als een efficiënte hefboom tegen definitieve verarming. Mensen met mogelijkheden krijgen de kans om de schuld van anderen op te nemen en zo een nieuw perspectief, een nieuwe vrijheid te geven.

Steun aan andere organisaties

Ja

Cookie policy