Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

De Warande (Fonds Vrienden Van De Warande) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen het onderhoud van het historisch waardevol gebouw en projecten die bijdragen tot de doelstellingen van de Club.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Cultuur/patrimonium


LANGE BESCHRIJVING
De Warande is een ontmoetingsplaats voor Vlamingen, die verantwoordelijkheid dragen in het bedrijfsleven, de politiek, de administratie, de academische, de wetenschappelijke en de culturele wereld of andere belangrijke maatschappelijke groepen. Bovendien bevordert De Warande de uitstraling van Vlaanderen en zijn contacten met de internationale gemeenschap.…

LANGE BESCHRIJVING

De Warande is een ontmoetingsplaats voor Vlamingen, die verantwoordelijkheid dragen in het bedrijfsleven, de politiek, de administratie, de academische, de wetenschappelijke en de culturele wereld of andere belangrijke maatschappelijke groepen. Bovendien bevordert De Warande de uitstraling van Vlaanderen en zijn contacten met de internationale gemeenschap. De Warande heeft geen politieke strekking. Zij beoogt een forum te bieden voor de stimulering en de behartiging van de belangen van het Vlaamse bedrijfsleven. Zij wil eveneens een band creëren tussen het Vlaamse bedrijfsleven en de verantwoordelijken van alle andere groepen uit het maatschappelijk leven in Vlaanderen. De renovatie en het onderhoud van dat architecturaal en historisch waardevol gebouw zou mogelijk worden gemaakt door de oprichting van een Fonds Vrienden van De Warande.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy