Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed (Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ontsluiten van het erfgoed, met bijzondere aandacht voor onroerende goederen die beschermd zijn door de bevoegde overheid en die toegankelijk zijn voor het publiek.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Cultuur/patrimonium


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed heeft tot doel mecenaat te vergemakkelijken en aan te moedigen voor publiek toegankelijke monumenten, sites, architecturale ensembles en onroerend erfgoed in België of Europa, met speciale aandacht voor erfgoed dat door de bevoegde overheid beschermd wordt. Op…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed heeft tot doel mecenaat te vergemakkelijken en aan te moedigen voor publiek toegankelijke monumenten, sites, architecturale ensembles en onroerend erfgoed in België of Europa, met speciale aandacht voor erfgoed dat door de bevoegde overheid beschermd wordt. Op die manier wil het Fonds het behoud, het onderhoud, de restauratie en ontsluiting van deze gebouwen promoten, aanmoedigen en ondersteunen. Het gaat om een initiatief van de vzw Onroerend Cultureel Erfgoed, die in 1977 werd opgericht om te ijveren voor het behoud en de valorisatie van opmerkelijk onroerend erfgoed in België. Sinds 2012 is de vzw geassocieerd met de Koning Boudewijnstichting, die hetzelfde doel nastreeft. De oprichting van het Fonds Onroerend Cultureel Erfgoed binnen de Stichting maakt samenwerkingsverbanden mogelijk tussen beide instellingen. Bovendien biedt het mogelijkheden voor logistieke steun bij oproepen voor kandidaturen en het inzamelen van fondsen. De werking van het Fonds is vooral gericht op waardevol erfgoed dat publiek toegankelijk is, zoals stadswoningen, landhuizen, boerderijen, kastelen, molens, oranjerieën, tuinpaviljoenen, abdijen, kerken, kapellen, parken, tuinen en landschappen. De jaarlijkse kandidatuuroproep wordt gelanceerd in januari en loopt af begin september. Elke kandidatuur moet online ingediend worden op de site www.kbs-frb.be. De lancering van de oproep wordt bekendgemaakt via de digitale nieuwsbrief ‘Erfgoed’ van de Stichting. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via de site www.erfgoed-kbs.be (onderaan rechts).

MEER


Cookie policy