Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Summa Villa (Fonds Summa Villa) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed in Verviers.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Cultuur/patrimonium


LANGE BESCHRIJVING
Het Summa Villafonds werd in alle stilte opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting door een edelmoedige filantrope uit Verviers, gepassioneerd door het stadspatrimonium. Ze wilde zo de reddingsoperatie van het regionale patrimonium uit Verviers mee ondersteunen. Er diende zich een gedroomde aanleiding aan:…

LANGE BESCHRIJVING

Het Summa Villafonds werd in alle stilte opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting door een edelmoedige filantrope uit Verviers, gepassioneerd door het stadspatrimonium. Ze wilde zo de reddingsoperatie van het regionale patrimonium uit Verviers mee ondersteunen. Er diende zich een gedroomde aanleiding aan: het Hôtel de Biolley, dat een belangrijke rol speelt in de stadsgeschiedenis, werd te koop aangeboden. Het Fonds besloot het pand aan te kopen om het te restaureren, toegankelijk te maken voor het publiek en een culturele bestemming te geven. Zo ontstond het idee om er een ‘groot museum’ van te maken dat de gemeentelijke collecties schone kunsten, archeologie en geschiedenis zou herbergen die totnogtoe wat te beperkt aan bod komen. Om dit ambitieuze project naar wens van de schenker te kunnen realiseren kan de Koning Boudewijnstichting rekenen op de medewerking van het Institut du Patrimoine wallon, het Waals Gewest, de Franstalige Gemeenschap en de Stad Verviers. De werken vatten aan in 2009. Het kostenplaatje: 9 miljoen € , waarvan 60 % gesubsidieerd door het Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschap. Het nieuwe museum zou in 2013 zijn deuren openen. Dit uitzonderlijk pand uit de 18de eeuw op het Sommelevilleplein werd in 1973 geklasseerd. Het was de residentie van de industrieel Raymond de Biolley (1789 - 1846). De plek ademt geschiedenis, was de pleisterplaats van onze eerste vorsten en in 1853 het podium voor de zogenaamde ‘uitwisselingsceremonie’ tussen de vorstenhuizen van Wenen en Brussel naar aanleiding van de verloving van de latere koning Leopold II met Marie-Henriette van Oostenrijk. Daaraan zal bijzondere aandacht besteed worden in dat deel van het museum dat aan de geschiedenis van Verviers zal gewijd worden.

MEER


Cookie policy