Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Future for Religious Heritage (Fonds Vrienden van Future for Religious Heritage) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot het behoud, onderhoud en benutten van religieuze monumenten en erfgoed; en projecten die de geschiedenis van erediensten ontsluiten.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Cultuur/patrimonium - Maatschappelijk Engagement


LANGE BESCHRIJVING
In eerste instantie zal het Fonds steun verlenen aan de restauratie van de gebouwen van de erfgoedsite Abdij van Park te Heverlee evenals aan het conserveren of restaureren van het waardevol artistiek en cultureel erfgoed van de Abdij. Het Fonds kan kunstvoorwerpen en collecties aankopen…

LANGE BESCHRIJVING

In eerste instantie zal het Fonds steun verlenen aan de restauratie van de gebouwen van de erfgoedsite Abdij van Park te Heverlee evenals aan het conserveren of restaureren van het waardevol artistiek en cultureel erfgoed van de Abdij. Het Fonds kan kunstvoorwerpen en collecties aankopen of geschonken krijgen om deze in de Abdij van Park tentoon te stellen of ze in bruikleen te geven aan organisaties in Vlaanderen, België en het buitenland, die werken rond religieus erfgoed. Het Fonds kan alle initiatieven ontwikkelen of ondersteunen die bijdragen tot een verantwoord en toekomstgericht beleid van de site met respect voor de culturele en religieuze bestemming ervan. Een gift overmaken specifiek voor de actie' Klok Toren Abdijkerk' kan ook: - online - via overschrijving: op bpost bank IBAN: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 met volgende mededeling: ***182/0740/00348***

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

250.000€ - 500.000€

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

MEER INFO


Cookie policy