Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

The Bollandist Fund Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan de sociëteit van de Bollandisten voor hagiografische studies, en voor het behoud en de publicatie van waardevolle manuscripten over de hele wereld.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Cultuur/patrimonium


LANGE BESCHRIJVING
De belangstelling voor hagiografie was nog nooit zo levendig als vandaag. Er zijn alsmaar meer congressen en publicaties en binnen de universiteiten ontstaan verenigingen die zich met hagiografie bezighouden. Het wordt een volwaardig lesonderwerp. Want aangezien de heiligencultus zo belangrijk was in het verleden, kan…

LANGE BESCHRIJVING

De belangstelling voor hagiografie was nog nooit zo levendig als vandaag. Er zijn alsmaar meer congressen en publicaties en binnen de universiteiten ontstaan verenigingen die zich met hagiografie bezighouden. Het wordt een volwaardig lesonderwerp. Want aangezien de heiligencultus zo belangrijk was in het verleden, kan het bestuderen ervan ons heel wat aspecten van het leven van onze voorouders onthullen. En hagiografische teksten blijken rijke historische informatiebronnen over de tijd waarin ze ontstonden. In dat verband vertegenwoordigt de Sociëteit van Bollandisten door haar traditie, publicaties, gespecialiseerde bestanden, geïnformatiseerde databanken en haar bibliotheek een onmisbaar referentiepunt. In het alsmaar dichtere netwerk van hagiografische studies vormt ze zowat de ‘hoofdhub’ waardoor veel studies van start kunnen gaan. Hoewel ze beschikt over de grootste collectie hagiografische werken ter wereld, heeft de bibliotheek van de Bollandisten niet alles. Ze moet kunnen beschikken over voldoende middelen om nieuwe zeldzame werken te kunnen aankopen en de werken die in slechte staat zijn te kunnen restaureren. Om ervoor te zorgen dat dit centrum – dat uniek is ter wereld door het onderwerp van zijn onderzoek en de rijkdom van het erfgoed dat het als enige in stand houdt – zijn activiteiten kan voortzetten maar ook uitbreiden, werd binnen de Koning Boudewijnstichting een Fonds -The Bollandist Fund – opgericht.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy