Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Belgische stichting voor auto-moto patrimonium (Fonds Belgische stichting voor auto-moto patrimonium) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Automobielstichting kan als enige in België giften rond autopatrimonium ontvangen. Ze wil vermijden dat waardevolle Belgische collecties versnipperd geraken en promoot dit patrimonium bij het publiek.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Cultuur/patrimonium


LANGE BESCHRIJVING
De Automobielstichting heeft tot doel de kennis en het behoud in België van het automobielpatrimonium te bevorderen.Onder "Automobielpatrimonium" wordt verstaan : voertuigen, Automobilia, technische en journalistieke documentatie, boeken, kunst- en reclamevoorwerpen, films, affiches, enz.Onder "voertuig" wordt verstaan : elk met een motor uitgerust gestel voor…

LANGE BESCHRIJVING

De Automobielstichting heeft tot doel de kennis en het behoud in België van het automobielpatrimonium te bevorderen.Onder "Automobielpatrimonium" wordt verstaan : voertuigen, Automobilia, technische en journalistieke documentatie, boeken, kunst- en reclamevoorwerpen, films, affiches, enz.Onder "voertuig" wordt verstaan : elk met een motor uitgerust gestel voor vervoer op het land (auto's, bromfietsen, gebruikswagens, militaire voertuigen, landbouwvoertuigen, enz).De Stichting kan meer bepaald :- voertuigen en Automobilia verwerven via schenkingen, legaten, bruiklenen op lange termijn, aankoop, lijfrente, huurverkoop of elke andere geschikt geachte formule- dit Patrimonium beheren (restauratie, onderhoud, verkoop, enz.)- locaties en middelen vinden voor de conservering van dit Patrimonium- tentoonstellingen en andere evenementen organiseren om de waarde van de collecties uit te dragen- vergaderingen, colloquia en alle andere activiteiten organiseren die kunnen bijdragen tot de bekendheid en de doelstellingen van de Stichting- een publiek toegankelijke bibliotheek oprichten en beheren- met andere instellingen of organisaties samenwerken om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken.De motieven voor de oprichting van de Stichting :In tegenstelling tot de buurlanden heeft België geen enkele Instelling van Openbaar Nut die legaten op het gebied van het automobielpatrimonium en aanverwante (Automobilia) kan ontvangen.Het risico is dan ook groot dat bijzonder waardevolle Belgische collecties versnipperd zullen raken, zelfs tot in het buitenland.De initiatiefnemers van de Stichting willen deze lacune vullen, zodat België een patrimonium kan behouden waarop het hele land trots kan zijn.Realisaties- schenking door Belgian Shell van historische archieven, een collectie benzinepompen en filmarchieven- restauratie en digitalisering van films- verwerven van archief- en documentatiefondsen die verband houden met de geschiedenis van de automobiel- inrichten van een auto-bibliotheca in de lokalen van de bibliotheek van de ULB- verwerven van de documentatie en de bekers van de autopiloot Paul Frère- steun voor het uitgeven van het boek 'Equipe Nationale Belge', Benoît Deliège edition (meer info op www.benoitdeliege.be)

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy