Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Rubenianum Fund Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Fundraising via een systeem van patronage, om met de nodige financiële middelen het prestigieuze Corpus Rubenianum te kunnen afwerken.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Cultuur/patrimonium


LANGE BESCHRIJVING
Het Rubenianum Fund werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om het in 1960 gestarte Corpus Rubenianum te beëindigen in een schappelijke tijdspanne. Het Corpus Rubenianum is de lijvige oeuvrecatalogus van het volledige werk van Peter Paul Rubens.Via een systeem van patronage wil het Fonds de…

LANGE BESCHRIJVING

Het Rubenianum Fund werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om het in 1960 gestarte Corpus Rubenianum te beëindigen in een schappelijke tijdspanne. Het Corpus Rubenianum is de lijvige oeuvrecatalogus van het volledige werk van Peter Paul Rubens.Via een systeem van patronage wil het Fonds de nodige financiële middelen verzamelen om het prestigieuze Corpus Rubenianum te kunnen afwerken. Naargelang het geschonken bedrag wordt men Member (5000€ of meer), Benefactor (25.000€ of meer) of Trustee (meer 200.000€) van het Fonds. In totaal verschenen reeds 21 delen van het Corpus. De laatste 24 delen zouden tegen 2020 klaar moeten zijn. Het Corpus bespreekt en reproduceert elk schilderij, schets, tekening van Rubens, aangevuld met houtsneden en prenten die onder zijn supervisie werden geproduceerd. Ook werken als wandtapijten, beeldhouwwerken en gravures waarvoor Rubens het ontwerp maakte, worden erin opgenomen. Elk volume is gewijd aan een specifiek onderwerp en wordt verzorgd door een wetenschapper die het resultaat van zijn eigen onderzoek en de sinds 1960 aan het licht gekomen informatie verwerkt. De samenstellers van het Corpus baseren zich hiervoor op de documentatie die gedurende jaren verzameld werd door Ludwig Burchard (1886-1960), de eminente Rubens-kenner die de intentie had om een volledig geïllustreerde catalogue raisonné van het werk van Rubens samen te stellen. Na zijn overlijden werd al zijn verzamelde informatie over Rubens geschonken aan het Rubenianum. Het Corpus kan dan ook beschouwd worden als de voltooiing van Burchard levenswerk. Schenkers die het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard op een substantiële manier willen steunen, kunnen lid worden van het Rubenianum Fund. Daarnaast kunt u ook een bijdrage naar keuze overmaken. U kunt het bedrag overschrijven op rekening BE10 0000 0000 0404 (BICBPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ‘Corpus Rubenianum’. Ook vanuit het buitenland kan op een fiscaal aantrekkelijke manier geschonken worden. Dank zij het partnerschap Transnational Giving Europe (TGE) zijn giften vanuit 14 Europese landen fiscaal aftrekbaar in het land van de schenker (www.transnationalgiving.eu ). De King Baudouin Foundation United States (KBFUS) is een ‘public charity’, naar Amerikaans recht (Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code) waardoor ook Amerikaanse schenkers op een fiscaal aantrekkelijke manier de doelstellingen van het Rubenianum Fund kunnen steunen (www.kbfus.org).

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy