Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

TEJO (Fonds Vrienden Van TEJO) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die de kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale en regionale TEJO-verenigingen ondersteunen en hun belangen behartigen.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Gezondheid (geestelijke) - Jongeren


LANGE BESCHRIJVING
TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te…

LANGE BESCHRIJVING

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust naar hen geluisterd wordt. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

MEER

FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

25.000€ - 100.000€

PROJECTEN
 • Verdere uitbreiding van TEJO in Vlaanderen

  TEJO streeft ernaar dat alle jongeren tussen 10 en 20 jaar toegang krijgen tot therapeutische hulp, gratis, anoniem, op een bereikbare plaats, in een warme omgeving, onmiddellijk, wanneer zij er nood aan hebben om zo hun persoonlijk welzijn te vergroten en te versterken. Vrijwillige deskundige…

  MEER

 • Signaalfunctie en beweging

  Vanuit de hulpverlening aanbevelingen formuleren aan de overheid en de samenleving, die de gezondheid en het welzijn van jongeren kunnen verhogen, en samen met andere maatschappelijke actoren vorm geven aan een sociale beweging die, in dialoog met de andere actoren uit de jeugdhulpverlening, de juiste…

  MEER

 • Pioniersfunctie

  In Antwerpen kunnen jongeren vanaf 2018 deelnemen aan groepstherapie voor 18-22 jaar. Ze leren ervaringen te delen, zichzelf te zijn en te tonen, ieder op zijn eigen ritme, ze leren zich in te leven in de gedachten van anderen en ze leren elkaar leren te…

  MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

MEER INFO


Cookie policy