Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Eureka Onderwijs (Fonds Vrienden van Eureka Onderwijs) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen in België projecten die normaal tot hoogbegaafde kinderen met leerstoornissen en structuurproblemen helpen om goed te functioneren in het ‘gewone’ onderwijs

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Armoedebestrijding - Gezondheid (fysieke)


LANGE BESCHRIJVING
Eureka Onderwijs vzw wil normaal tot hoogbegaafde kinderen met leerstoornissen en structuurproblemen extra kansen bieden om in het gewoon onderwijs goed te functioneren. Eureka Onderwijs wil de leerlingen ook helpen de vaardigheden te verwerven die nodig zijn in het leven als volwassene. De vzw heeft…

LANGE BESCHRIJVING

Eureka Onderwijs vzw wil normaal tot hoogbegaafde kinderen met leerstoornissen en structuurproblemen extra kansen bieden om in het gewoon onderwijs goed te functioneren. Eureka Onderwijs wil de leerlingen ook helpen de vaardigheden te verwerven die nodig zijn in het leven als volwassene. De vzw heeft in haar 20 jarig bestaan een op de praktijk-gebaseerde, brede en tezelfdertijd zeer specifieke expertise opgebouwd. De school en de kennis leidt tot een opwaardering van de talenten van leerlingen die door hun leerstoornis als dyslexie en dyscalculie in ons huidig onderwijs dreigen uit te vallen. Eureka Onderwijs wil die expertise verder uitbouwen door specifieke Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten in dyslexie, dyscalculatie en concentratiestoornissen die intern worden gerealiseerd om die vervolgens ter beschikking te stellen in de vorm van leermiddelen, onderwijsmethodes en didactische hulpmiddelen aan het onderwijs, de ouders en de zorgsector in het algemeen. Het Fonds de Vrienden van Eureka wil schenkers aanspreken teneinde projecten van Eureka te kunnen financieren.

MEER


Cookie policy