Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Collibri Foundation Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Collibri Foundation, het bedrijfsfonds van Colruyt Groep steunt vormingsprojecten voor jongeren in moeilijke situaties, zowel in België als in Ontwikkelingslanden

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Onderwijs/Talentontwikkeling - Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening


LANGE BESCHRIJVING
Collibri Foundation is het bedrijfsfonds van Colruyt Group en steunt al meer dan 10 jaar vormingsprojecten voor jongeren in moeilijke situaties. Zowel in België als in ontwikkelingslanden. Met die steun willen we jongeren een goede opleiding bieden, helpen groeien als persoon en stimuleren in hun…

LANGE BESCHRIJVING

Collibri Foundation is het bedrijfsfonds van Colruyt Group en steunt al meer dan 10 jaar vormingsprojecten voor jongeren in moeilijke situaties. Zowel in België als in ontwikkelingslanden. Met die steun willen we jongeren een goede opleiding bieden, helpen groeien als persoon en stimuleren in hun zin voor initiatief en ondernemerschap. Vandaag onderscheiden we vijf belangrijke pijlers in de werking van Collibri Foundation om onze missie “Educate, Develop, Empower”, waar te maken. Vorming blijft daarbij de motor, want jongeren maken de toekomst. 1. Vorming in landen in ontwikkeling. We steunen vormingsprojecten, van lager tot hoger onderwijs, voor kwetsbare jongeren. In ruraal gebied zetten we in op ervaringsgericht beroepsonderwijs. Talentvolle jongeren worden gestimuleerd initiatief te nemen of stromen door naar hoger onderwijs, ze volgen stage of gaan aan de slag in bedrijven of coöperatieven in de regio. De koppeling van de vormingsprojecten met onze ketenprojecten kan hiertoe bijdragen. 2. Vormingsprojecten in België. We richten ons voornamelijk op die jongeren die er omwille van hun socio-economische achtergrond niet in slagen de bestaande mogelijkheden ten volle te grijpen en te benutten. 3. Verbinding van jongeren via uitwisselingsinitiatieven. 4. Bewust betrekken van medewerkers, klanten en partners via respectievelijk ambassadeurschap, personeelsacties en publieksacties, en de uitbouw van een lerend partnernetwerk. 5. Een transparante organisatie

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

250.000€ - 500.000€

PROJECTEN
 • Agriculture and entrepreneurship in Indonesia: SMK SPP Kanisius Ambarawa'

  Een onderneming oprichten binnen de school met vertakkingen naar verschillende domeinen waarbij de geest voor ondernemerschap binnen de landbouw bij de leerlingen gestimuleerd wordt. Binnen het concept van Teaching Factory wordt er binnen de school een productieeenheid opgericht in de vorm van een coöperatie die…

  MEER

 • Diploma dankzij Boost

  Het project BOOST helpt kwetsbare studenten oer heel België vanaf het vierde middelbaar BSO, TSO en ASO. Collibri Foundation steunt 25 kansarme Brusselse scholieren. Vier jaar lang krijgen de jongeren intensieve begeleiding op maat. Ze werken o.a. aan hun zelfkennis, talenkennis, stressbestendigheid en zelfstandigheid. Dat…

  MEER

 • Burundi: lokaal ondernemerschap

  In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en met twee koffie coöperatieven richt Collibri Foundation zich sinds 2016 op de ondersteuning van 100 jongeren in de Burundese gemeenschappen Rutegama en Giheta. Het merendeel van de geselecteerde jongeren hebben hun school afgemaakt, maar zijn teleurgesteld dat ze…

  MEER

 • Benin: werk in eigen streek

  Beninse jongeren zoeken hun geluk steeds vaker in de stad. En de boerenbevolking, die vergrijst. Toch is de landbouw cruciaal voor de voedselvoorziening in Benin. Met de juiste opleiding vinden jongeren hun geluk dichter bij huis. Daarom startte Collibri Foundation in 2013 een vormingstraject in…

  MEER

 • Mentor-Escale: thuis weg van huis

  Sinds juni 2016 ondersteunt Collibri Foundation de werking van Mentor-Escale. Deze vzw bekommert zich om buitenlandse niet-begeleide minderjarigen (NBM) en focust zich daarbij op twee grote thema’s: individuele gepersonaliseerde begeleiding en gemeenschappelijke activiteiten. Het doel is om de jongeren stap voor stap op eigen benen…

  MEER

 • Indonesië: Onderwijs voor een mooiere toekomst

  In Indonesië financiert Collibri Foundation vandaag computerklassen, lagere scholen en steunen we leerlingen uit het middelbaar onderwijs met een studiebeurs. In het hoger onderwijs volgen geselecteerde jongeren een speciaal programma. Een aantal van hen lopen ook stage bij Colruyt Group. Recenter zetten we ook een…

  MEER

MEER INFO


Cookie policy