Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Mobile School (Fonds Vrienden van) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de vzw bij haar educatieve, sensibiliserende en vormende taken. Belangrijk daarbij is de positieve pedagogie die straathoekwerkers helpt om ‘echt’ naar kinderen te luisteren.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening


LANGE BESCHRIJVING
Mobile School vzw ontwikkelt educatieve materialen en verzorgt de opleiding en training van plaatselijke straathoekwerkers. Alles is gebaseerd op een strategie van positieve pedagogie die de straathoekwerker helpt om ‘echt’ naar de kinderen te luisteren. Het is een strategie gebaseerd op empathie en empowerment. Mobile…

LANGE BESCHRIJVING

Mobile School vzw ontwikkelt educatieve materialen en verzorgt de opleiding en training van plaatselijke straathoekwerkers. Alles is gebaseerd op een strategie van positieve pedagogie die de straathoekwerker helpt om ‘echt’ naar de kinderen te luisteren. Het is een strategie gebaseerd op empathie en empowerment. Mobile School vzw stelt de materialen ter beschikking van de geselecteerde partnerorganisaties. De vzw werkt via workshops ook aan de sensibilisering voor de realiteit van straatkinderen en jongeren. De Oprichters via het ‘Fonds vrienden van Mobile School’ wensen bij te dragen tot: (1) het bouwen van nieuwe scholen en het ontwikkelen van nieuw educatief materiaal, (2) het voorzien van de bestaande scholen van nieuwe educatieve materialen alsook het geven van bijkomende opleidingen aan de straathoekwerkers, en (3) het investeren in onderzoek en ontwikkeling. Mobile School asbl élabore du matériel éducatif et assure la formation d’éducateurs de rue locaux. Tout est basé sur une stratégie de pédagogie positive qui aide l’éducateur de rue à ‘vraiment’ écouter les enfants. C’est une stratégie basée sur l’empathie et l’empowerment. Mobile School asbl met du matériel à la disposition des organisations partenaires sélectionnées. Par le biais d’ateliers, l’asbl sensibilise également à la réalité des enfants et des jeunes de la rue. Grâce au ‘Fonds des amis de Mobile School’, les fondateurs souhaitent contribuer à (1) la construction de nouvelles écoles et l’élaboration d’un nouveau matériel éducatif, (2) la fourniture d’un nouveau matériel éducatif aux écoles existantes et des formations complémentaires données aux éducateurs de rue, et (3) l’investissement dans la recherche et le développement. Mobile School vzw is a non-profit association that develops educational materials and provides education and training for local street educators. In all its work it promotes a "positive" approach to teaching that helps street educators to 'really listen' to the children. This is a strategy based on empathy and empowerment. Mobile School vzw makes materials available to selected partner organisations. The association also uses workshops to raise awareness of the realities facing street children and young people. The founders of the 'Friends of Mobile School Fund' aim to contribute towards: (1) building new schools and development of new educational materials, (2) providing new educational materials for existing schools and providing extra training for street educators, and (3) investing in research and development. Philanthropen unterstützen den gemeinnützigen Verein bei seinen Aufgaben in den Bereichen Erziehung, Sensibilisierung und Weiterbildung. Diese orientieren sich an der positiven Pädagogik, die den Streetworkern dabei hilft, den Kindern wirklich zuzuhören.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy