Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Xénophilia (Fonds Xénophilia) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan jongeren uit landen van het Zuiden of uit Centraal- of Oost-Europa, zodat ze een universitaire opleiding kunnen volgen. Deze jongeren aanmoedigen om vervolgens bij te dragen tot de ontwikkeling van hun land van herkomst.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds Xenophilia is opgericht om jongeren uit landen die geen deel uitmaken van de OESO in staat te stellen een universitaire opleiding aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) te volgen met het oog op de terugkeer naar hun land van herkomst om daar…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds Xenophilia is opgericht om jongeren uit landen die geen deel uitmaken van de OESO in staat te stellen een universitaire opleiding aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) te volgen met het oog op de terugkeer naar hun land van herkomst om daar een bijdrage aan de ontwikkeling te leveren. Het Fonds heeft ten doel hun studie aan de ULB te ondersteunen door de toekenning van maandelijkse beurzen, de betaling van het inschrijfgeld, de vergoeding van één heen- en terugreis per jaar of elke andere vorm van financiële bijstand die voor de ontwikkeling van hun studie noodzakelijk zou zijn. Het Fonds telt thans 13 personen met een doctorsgraad: 1) Myrna Virreira (Bolivië) : 9/3/ 2007, doctor in de biomedische wetenschappen, “Polymorphisme de l’ADN de Tryponozomia Cruzi et Infection congénitale: intérêt diagnostique et épidémiologique”2) Savuth Chea (Cambodja): 18/12/ 2007, doctor in de ingenieurswetenschappen, “Contribution à l’auscultation structurelle des chaussées mixtes: détection de défauts d’interface à l’aide de la déflexion”3) Gipsi Lima(Cuba): 7/1/ 2008, doctor in de exacte wetenschappen “Towards in Silico detection and classification of prokaryotic mobile genetic elements”4) Madeleine Somté (Tsjaad): 6/5/2009, doctor in de wijsbegeerte en letteren-taalkunde “Le Nom et le Pronom en Ngam (langue Sara du Tchad et de Centrafrique)”5) Vicky Elongo Lukulunga (DR Congo): 3/3/ 2010, doctor in de informatie- en communicatiewetenschappen, “Pratiques journalistiques en situation de crise – Vers une éthique atypique dans la presse au Congo-Zaïre”6) Debeau Munayeno (DR Congo): 9 /7/2010, doctor in de geschiedenis, “Histoire des maladies sexuellement transmissibles au Congo 1885-1960”7) Alice Mezop (Kameroen): 19/5/ 2011, doctor in de wijsbegeerte en letteren, geschiedenis, kunst en archeologie, “Archéologie (traditions orales) et ethnographie au nord du Cameroun. Histoire du peuplement de la région du Faro durant le dernier millénaire”8) Yan Liu (China) : 26/3/2012, doctor in de medische wetenschappen, "In-Vivo evaluation of brain structure in preterm neonates at term-equivalent time: contribution of diffusion tensor imaging and probablistic tractography"9) Tatiana Sîrbu (Moldavie): 22/6/2012, doctor in de geschiedenis, "La politique des villages tziganes en Bessarabie sous trois administrations: tsariste, roumaine et soviétique (1812-1956)"10) Mai Huynh: 30/1/2014, doctor in ingenieurswetenschappen "Contribution au développement d'un procédé visant à la valorisation d'extraits du fruit de GAC (Momordica cochinchinensis spreng)" in Vietnam. 11) Emeline Uwizeyimana: 20/3/2014, "Essai de compréhension de la pauvreté féminine à travers le cas particulier des femmes chefs de ménage au Rwanda face au microcrédit. De 1994 à 2014. 12) Rawaa Ammar : 19/6/2014 Doctor in de wetenschappen, "Geochemical and isotopic study of urban and rural Watersheds: Assessment of water resources and soil pollution in Lebanon" 13) Zineb El Akkaoui : 27/6/ 2014 Doctor in de Informaticawetenschappen, "A BPMN-Based Conceptual Language for Designing ETL Processes". Het Fonds selecteert geen nieuwe beursstudenten meer.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy