Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fonds Aurore Ruyffelaere Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Actief burgerschap stimuleren bij jongeren. Steun aan projecten die op school aandacht besteden aan de strijd tegen extreem nationalisme, racisme en discriminatie

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Onderwijs/Talentontwikkeling


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds Aurore Ruyffelaere heeft als doelstelling herinneringseducatie onder de aandacht te brengen ter bestrijding van alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en ter bevordering van de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Het Fonds werd opgericht om het leven en werk van Aurore…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds Aurore Ruyffelaere heeft als doelstelling herinneringseducatie onder de aandacht te brengen ter bestrijding van alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en ter bevordering van de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Het Fonds werd opgericht om het leven en werk van Aurore Ruyffelaere als lerares geschiedenis in herinnering te houden. Er zullen diverse initiatieven genomen worden : 1/ Het stimuleren van voorlichting en educatie van scholieren uit het secundair onderwijs en in het bijzonder uit het beroepssecundair onderwijs over de nefaste gevolgen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie. 2/ Het samenwerken met externe onderzoekspartners rond bovenvermelde missie. 3/Het invoeren van lessen geschiedenis rond herinneringseducatie in het algemeen, technisch en beroepsonderwijs in Vlaanderen. 4/Het opnemen van herinneringseducatie rond de Holocaust in de eindtermen van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen. 5/Het stimuleren van jongeren tot actief burgerschap, namelijk burgers die zich verantwoordelijk voelen voor en actief betrokken zijn bij de samenleving waarin ze leven. Dit vormt een verdedigingswal tegen vooroordeel, uitsluiting en extremisme en draagt bij aan een sterkere democratie. Daarnaast zal het Fonds in het najaar 2016 een oproep lanceren naar de Oostvlaamse scholen uit alle netten om klassen uit het beroepssecundair en het bijzonder secundair onderwijs financieel te ondersteunen bij het bezoeken van één van de volgende musea : In Flanders Fields (Ieper), het Fort van Breendonk, de Dossinkazerne (Mechelen) of de Auschwitz Stichting. De oproep zal in september worden bekend gemaakt.

MEER

FOTO' S

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

MEER INFO


Cookie policy