Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Hoogveld (Fonds Hoogveld) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds ondersteunt verenigingen die naast hun gewone werking ook aandacht besteden aan milieuvriendelijke en duurzame projecten.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Duurzame ontwikkeling - Milieu


LANGE BESCHRIJVING
Het Hoogveld Fonds wil organisaties financieel steunen die, naast hun reguliere werking, willen investeren in hun milieubesparende, duurzame ingrepen die binnen hun gewone jaarmiddelen niet aan bod kunnen komen. Het gaat om investeringen die bijdragen tot één of meerdere van volgende aspecten: - energiebesparing -…

LANGE BESCHRIJVING

Het Hoogveld Fonds wil organisaties financieel steunen die, naast hun reguliere werking, willen investeren in hun milieubesparende, duurzame ingrepen die binnen hun gewone jaarmiddelen niet aan bod kunnen komen. Het gaat om investeringen die bijdragen tot één of meerdere van volgende aspecten: - energiebesparing - gebruik van hernieuwbare energie - duurzame mobiliteit - waterbesparing of -zuivering. De ingreep wordt gekoppeld aan een sensibilisatietraject. Er wordt een jaarlijke oproep voor projecten gelanceerd, afwisselend in beide landsgedeeltes. In 2020 richt de oproep zich naar projecten in Vlaanderen. vanaf mei 2020)

MEER

FOTO' S
PROJECTEN
 • project 2018-2019: Odisee

  Onderzoeken wat de optimale dimensies zijn van een warmtepomp in een duurzaam off-grid domoticahuis dat gebruik maakt van zonnepanelen voor energieproductie en een thuisbatterij voor energieopslag, en koppelen van dit project aan een sensibiliseringstraject.

  MEER

 • project 2015-2016: Monceau Fontaines

  Ondersteuning voor 'Aménagement d’un bâtiment autonome qui permettra l’accueil d’enfants issus de familles en insertion socio-professionnelle sur le site d’économie sociale de Monceau-Fontaines' Een duurzame woning bouwen met fotovoltaïsche cellen en een regenwaterrecuperatiesysteem om kinderen van kansarme gezinnen op te vangen.

  MEER

 • Project 2016-2017: Groene warmte voor bezoekerscentrum Molen van Rotselaar

  Financiële steun voor onder andere de installatie van muurverwarming zodat de groene warmte van de waterkrachtcentrale kan worden benut voor enkele ontvangstruimten in de molen.

  MEER

 • Project 2016-2017: Heerlijkheid van Heule - vzw Oranjehuis

  Aankoop van een elektrische bakfiets om de jongeren met een verleden in gesloten instellingen aan het werk te zetten om de hoeveproducten rond te brengen, inkopen te doen, …

  MEER

 • project 2015-2016: Une école qui "veille"... aux économies d'énergie'

  Ecochêne brengt het nachtverbruik van een Luikse school in kaart en doet via intelligente aankopen en een informatiecampagne het energieverbruik dalen.

  MEER

 • Project 2014- 2015: Elke druppel telt in Sint-Joost-aan-Zee!

  De ouderraad van de Brusselse school Sint-Joost-aan-Zee zette samen met leerlingen en leerkrachten de schouders onder een globaal project: Regenwater gebruiken om de moestuin te begieten en te poetsen, het afvalwater zuiveren en een groendak aanleggen om bij te dragen aan de waterhuishouding van de…

  MEER

 • Project 2013-2014: Projet d'aménagement d'un bassin végétal filtrant pour le traitement des eaux grises

  Aanleg van een plantenbassin dat grijs water opvangt en zuivert op de sociale woonsite 'La Baraque' in Louvain-La-Neuve. Dit (kwalitatief goed) water wordt hergebruikt voor verschillende doeleinden. Project van asbl La Fattoria. Met de steun van het Fonds werden materialen gekocht en de bewoners voerden…

  MEER

 • Project 2019-2020

  Oprichten van een educatieve stadsboerderij bestaande uit verschillende projecten (microbrouwerij, tuinbouw, bijenteelt, hydrocultuur, wijnbouw) en een vormings- en onderzoekscentrum rond duurzame stadslandbouw en ecologisch verantwoorde levensmiddelen, om burgers, studenten en personeelsleden te sensibiliseren.

  MEER

MEER INFO


Cookie policy