Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Société Royale de Philanthropie (Fonds des Amis de) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die hulp bieden aan mensen die slecht zien, een meervoudige handicap hebben of een oriëntatieproblemen hebben (owv hun dementie).

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Armoedebestrijding - Ouderen


LANGE BESCHRIJVING
De instelling, die al in grote mate is aangepast voor mensen met een visuele handicap, wil verdergaan dan haar eerste taak, namelijk de opvang van blinden en slechtzienden. Op die manier wil zij inspelen op de evoluties in onze samenleving. Daarom heeft zij een eerste…

LANGE BESCHRIJVING

De instelling, die al in grote mate is aangepast voor mensen met een visuele handicap, wil verdergaan dan haar eerste taak, namelijk de opvang van blinden en slechtzienden. Op die manier wil zij inspelen op de evoluties in onze samenleving. Daarom heeft zij een eerste reeks structurele aanpassingen doorgevoerd die nodig zijn voor een betere opvang en begeleiding van dementerende en verwarde personen (Alzheimer). Het is de bedoeling om die mensen een verblijfplaats te bieden waar het goed leven is ondanks hun handicap. Daartoe heeft de Koninklijke Vereniging voor Filantropie beslist kleine verblijfseenheden in te stellen, die sterk lijken op een traditionele gezinsomgeving en die visuele en structurele oriëntatiepunten bieden bij hun geleidelijk verlies aan autonomie. De kosten van de eerste fase van de werken bedragen ongeveer 150.000 €. De organisatie hoopt dit bedrag te kunnen inzamelen bij haar milde schenkers. Naast deze hoofdactiviteit besteedt de Stichting ook een deel van haar financiële middelen aan hulp voor de allerarmsten, onder wie veel eenoudergezinnen. Zij financiert ook deels een voedselbank in Brussel en is verder nog betrokken bij de financiering van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van oogheelkunde.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

500.000€ - 1.000.000€

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

MEER INFO


Cookie policy