Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vrienden van Samilia (Fonds Vrienden van Samilia) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Samilia Foundation steunt projecten die de mensenhandel bestrijden en de internationale rechten van het kind doen respecteren.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Maatschappelijk Engagement


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds heeft tot doel om bij te dragen tot de financiering van activiteiten die gericht zijn op de bestrijding van mensenhandel en in het bijzonder de seksuele exploitatie van de slachtoffers van mensenhandel. Volgende acties dienen ondernomen te worden: - verbetering van de levensomstandigheden…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds heeft tot doel om bij te dragen tot de financiering van activiteiten die gericht zijn op de bestrijding van mensenhandel en in het bijzonder de seksuele exploitatie van de slachtoffers van mensenhandel. Volgende acties dienen ondernomen te worden: - verbetering van de levensomstandigheden en de sociale positie van vrouwen in de herkomstlanden; - ondersteuning van hun burgerrechten en hun economische, sociale en politieke rechten ;- bescherming van hun morele en fysieke integriteit; - toepassing door België en de internationale gemeenschap van de internationale verdragen en verklaringen die elke vorm van discriminatie en geweld moeten uitbannen, en in het bijzonder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

MEER

FOTO' S

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy