Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Ivens-Boons (Fonds Ivens-Boons) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Leerachterstand aanpakken die ontstond door sociaal emotionele problemen, kansarmoede of door langdurige ziekte. Door samenwerking het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid doen toenemen.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Maatschappelijk Engagement


LANGE BESCHRIJVING
Het doel van het Fonds is op uiteenlopende wijze steun verlenen aan kwetsbare jongeren en langdurig zieke kinderen met leerachterstand. - Initiatieven met multiplicatoreffect waarbij netwerken vernieuwende processen uitbouwen om deze problematiek aan te pakken.- Bestaande projecten met respect voor hun eigenheid die zich wensen…

LANGE BESCHRIJVING

Het doel van het Fonds is op uiteenlopende wijze steun verlenen aan kwetsbare jongeren en langdurig zieke kinderen met leerachterstand. - Initiatieven met multiplicatoreffect waarbij netwerken vernieuwende processen uitbouwen om deze problematiek aan te pakken.- Bestaande projecten met respect voor hun eigenheid die zich wensen aan te sluiten bij nieuwe initiatieven- Projecten die leerachterstand bij jongeren willen aanpakken of hiervoor sensibiliseren. In september 2009 startte het Fonds, in samenwerking met RESOC Mechelen, op arrondissementeel niveau een eerste pilootproject over recht op Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) voor langdurig en/of chronisch zieke kinderen. Het doel was om scholen en ouders te sensibiliseren. Als lid van het Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (POZILIV) heeft het Fonds Ivens-Boons de expertise van het bovengenoemd pilootproject kunnen inbrengen. Het Fonds zet zich in voor de verdere gestadige uitbouw van het Platform en heeft een actieve bijdrage geleverd aan het MEMORANDUM POZILIV dat als inspiratie kan dienen voor de beleidsmakers van de volgende legislatuur. Voor meer info zie www.onderwijsvoorziekekinderen.be.Tevens ondersteunt het Fonds de ontwikkeling van een ICT-applicatie ten behoeve van de CLB’s om hen te ondersteunen bij hun beleid van integratie van leerlingen met een chronische aandoening in het gewone onderwijs. Het Fonds Ivens-Boons blijft in het werkingsjaar 2015 aandacht besteden aan de verdere uitbouw van de belangenbehartiging en aan nieuwe samenwerkingsverbanden voor het Platform POZILIV. Er wordt tevens steun verleend aan enkele projecten die kwetsbare kinderen versterken. Op 5 juni 2015 reikte het Fonds een eerste Community Award uit voor geslaagde inspanningen op gebied van maatschappelijk bewogen ondernemen, met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare of zieke kinderen/ jongeren. Tevens werden ook 14 andere bedrijven voor hun inspanningen als laureaten gelauwerd (persbericht).

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

< 10.000€

MEER INFO


Cookie policy