Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Dieter (Fonds Dieter) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hulp voor jongeren die het door een problematische familiesituatie moeilijk hebben, vooral jongeren toevertrouwd aan de bijzondere jeugdzorg. Zij kunnen financiële steun en begeleiding vragen om hun studies na de humaniora verder te zetten.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Jongeren


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds helpt de jongeren door: • begeleiding aan te bieden bij het maken van een keuze i.v.m. studie of vorming; • aanvullende financiële steun (naast een eventueel leefloon, studiebeurs enz.) te bieden in de vorm van het betalen van inschrijvingsgeld, boeken, studiemateriaal, huur van…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds helpt de jongeren door: • begeleiding aan te bieden bij het maken van een keuze i.v.m. studie of vorming; • aanvullende financiële steun (naast een eventueel leefloon, studiebeurs enz.) te bieden in de vorm van het betalen van inschrijvingsgeld, boeken, studiemateriaal, huur van studentenkamer, studiereizen, les- en stageverplaatsingen, verzekeringen enz. • professionele hulp te bieden bij contacten met sociale diensten van onderwijsinstellingen en OCMW’s, en, indien nodig, zelfs juridische bijstand te verlenen; • jongeren tijdens hun studies verder te “coachen” en op te volgen tot bij de start van hun beroepsleven. Elke jongere wordt begeleid door vrijwillige medewerkers. Jongeren hebben de mogelijkheid om opnieuw een dossier in te dienen bij het Fonds voor academiejaar 2019-2020. Meer informatie en een formulier vindt u op de website van het Fonds Dieter (www.fonds-dieter.be) en van KBS in het voorjaar van 2019.

MEER

PROJECTEN
  • Het verhaal van Jerry

    “In een woelige tijd in mijn leven, 3 jaar geleden, waarin de familiale problemen zich opstapelden, ben ik in contact gekomen met het fonds Dieter. Ik herinner mij het gesprek nog heel goed. Heel kritisch en opbouwend, maar vooral het gevoel dat ik gesteund werd…

    MEER

  • Het verhaal van Lea

    “Na een lang traject in bijzondere jeugdzorg waren hogere studies allesbehalve evident. Naast de studiekosten, waren er tal van andere hindernissen te overwinnen. Zo worstelde ik met het gevoel dat ik niet thuishoorde op de hogeschool of universiteit, dat studeren niet voor mij was weggelegd.…

    MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

MEER INFO


Cookie policy