Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die sociale, medische, psychologische of administratieve bijstand verlenen aan kansarme kinderen en kwetsbare gezinnen in België.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Armoedebestrijding


LANGE BESCHRIJVING
Kinderarmoede bestrijden is de prioritaire doelstelling van het Fonds. Het wil daarom projecten steunen die alle of bepaalde aspecten van deze problematiek aanpakken zoals: opvang voor kwetsbare gezinnen, waaronder eenoudergezinnen, sociale, medische, psychologische en administratieve bijstand verlenen aan kinderen en gezinnen met jonge kinderen in…

LANGE BESCHRIJVING

Kinderarmoede bestrijden is de prioritaire doelstelling van het Fonds. Het wil daarom projecten steunen die alle of bepaalde aspecten van deze problematiek aanpakken zoals: opvang voor kwetsbare gezinnen, waaronder eenoudergezinnen, sociale, medische, psychologische en administratieve bijstand verlenen aan kinderen en gezinnen met jonge kinderen in kwetsbare situaties met noden op materieel, moreel, affectief of psychologisch vlak. Het Fonds zal daarvoor actief zijn in België. In een eerste fase sloot het Fonds aan bij andere, lopende oproepen en initiatieven met eenzelfde doelstelling binnen de Stichting. Eind 2015 lanceerde het Fonds een oproep met als doel projecten te ondersteunen die de ontwikkeling, zowel kwalitatief als kwantitatief, bevorderen van opvang- en/of opvoedingsplaatsen, voor jonge kinderen (0 tot 3 jaar) uit gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties en zo: • een bijdrage te leveren aan de sociale ontwikkeling van het kind en het tegelijk voorbereiden op de kleuterschool • de ouders de kans geven om in een opleidings- of tewerkstellingstraject te stappen. Deze eerste projectoproep richtte zich tot organisaties die actief zijn in Vlaanderen en Brussel. Er werden 9 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van om en bij de 300.000 euro. Voor een overzicht van alle ondersteunde projecten zie www.kbs-frb.be .

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

250.000€ - 500.000€

MEER INFO


Cookie policy