Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Betlehem (Betlehem Fonds voor de sociale huisvesting) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kansarmen onderdak bieden, onder meer in gebouwen die eigendom zijn van of die worden beheerd door christelijke organisaties.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Huisvesting


LANGE BESCHRIJVING
Het Betlehem Fonds werd opgericht door het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en past binnen de initiatieven van het project Betlehem. Dat project is opgestart als antwoord op een oproep van Kardinaal Danneels om de krachten te bundelen ten voordele van de sociale huisvesting (www.bethleem.be).Het Fonds heeft tot…

LANGE BESCHRIJVING

Het Betlehem Fonds werd opgericht door het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en past binnen de initiatieven van het project Betlehem. Dat project is opgestart als antwoord op een oproep van Kardinaal Danneels om de krachten te bundelen ten voordele van de sociale huisvesting (www.bethleem.be).Het Fonds heeft tot doel de sociale huisvesting te promoten, de problematiek te bestuderen en initiatieven te nemen of te ondersteunen die bijdragen tot een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de sociale huisvesting.Het Fonds zal onder meer voorzien in middelen voor de renovatie van gebouwen, met de bedoeling eigenaars (organisaties en individuen) aan te sporen hun niet-gebruikte eigendommen ter beschikking te stellen van de sociale huisvesting via de tussenkomst van sociale verhuurkantoren.Bij aanvang is het Fonds actief in Brussel, maar het actieterrein kan worden uitgebreid.

MEER

FILMPJES

Cookie policy