Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

New Life (Fonds New Life) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Voorkomen en bestrijden van eergerelateerd geweld en andere vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Mensenrechten - Vrouwen


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds New Life heeft als doel eergerelateerd geweld te helpen voorkomen en bestrijden, evenals andere vormen van fysiek, psychisch, seksueel en sociaal geweld waaronder jonge meisjes of vrouwen en hun kinderen te lijden hebben wegens schadelijke en soms criminele tradities. Meer specifiek wil het…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds New Life heeft als doel eergerelateerd geweld te helpen voorkomen en bestrijden, evenals andere vormen van fysiek, psychisch, seksueel en sociaal geweld waaronder jonge meisjes of vrouwen en hun kinderen te lijden hebben wegens schadelijke en soms criminele tradities. Meer specifiek wil het Fonds projecten ondersteunen die werken rond de problematiek van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis. Het Fonds wil een steentje bijdragen om vrouwen en kinderen die hiervan slachtoffer zijn, een nieuw leven te helpen opbouwen. Omdat de nood in verschillende landen hoog is gaat het in eerste instantie om ondersteuning van projecten die slachtoffers op het terrein concrete hulp bieden. Ook projecten ter preventie en bestrijding van dit soort geweld kunnen mogelijk gesteund worden. Zowel projecten in België als in het buitenland komen in aanmerking. U vindt op deze pagina de criteria voor projectsteun en meer informatie over reeds gesteunde projecten. Organisaties die een project wensen voor te stellen, nemen contact op met vermelde contactpersoon.

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

10.000€ - 25.000€

PROJECTEN
 • Fondation Surgir

  Tussen 2009 en 2018 werden verschillende projecten van de Zwitserse Fondation Surgir ondersteund. Een eerste project omvatte de bescherming en eerherstel van Jordaanse vrouwen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. Via acties ter plaatse werden vrouwen die ten onrechte in gevangenschap zaten uit die situatie…

  MEER

 • Intact vzw: Toolkit preventie vrouwelijke genitale verminking

  Vzw INTACT is een juridisch expertisecentrum betreffende vrouwelijke genitale verminking (VGV). De toolkit bestaat uit verschillende documenten met als doel de hulpverleners te informeren en hen middelen te geven om een aanpak van een risico op genitale verminking (VGV) te handhaven.

  MEER

 • België- Vzw Zijn ism Thomas More Hogeschool: signalenlijst

  De ontwikkeling van een signalenlijst voor de herkenning van eergerelateerd geweld, zodat professionals op een eenvoudige wijze een accurate inschatting kunnen maken.

  MEER

 • Bangladesh – ASF: Survivor Reintegration Project

  Een project van Acid Survivors Foundation, een Stichting in Bangladesh die zich inzet voor slachtoffers van aanvallen met zuur. Dit pilootproject werkt specifiek rond de re-integratie van deze slachtoffers in het dagelijkse werkleven.

  MEER

 • Guinee- Aniké vzw

  Ondersteuning voor de uitbouw van een gezondheidscentrum in Dabadou (Guinee), meer specifiek voor het referentiecentrum voor vrouwenbesnijdenis. Er is aandacht voor de opsporing en de behandeling en ondersteuning van vrouwen met complicaties ten gevolge van vrouwenbesnijdenis, evenals voor high risk screening.

  MEER

MEER INFO


Cookie policy