Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Contigo (Fonds Contigo) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun voor organisaties die zich in België inzetten om gemarginaliseerde, uitgesloten volwassenen in precaire situaties nieuwe kansen te geven om zich te integreren.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Armoedebestrijding


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds Contigo wil projecten steunen die ijveren voor gemarginaliseerde, uitgesloten volwassenen (ouder dan 18 jaar) in precaire situaties. De projecten zullen beantwoorden aan één van volgende criteria:- Ze zullen mensen ertoe leiden om hun eigen leven terug in handen te nemen,- Ze zullen ertoe…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds Contigo wil projecten steunen die ijveren voor gemarginaliseerde, uitgesloten volwassenen (ouder dan 18 jaar) in precaire situaties. De projecten zullen beantwoorden aan één van volgende criteria:- Ze zullen mensen ertoe leiden om hun eigen leven terug in handen te nemen,- Ze zullen ertoe bijdragen deze mensen uit hun eenzaamheid te leiden.Het Fonds richt zich meer specifiek tot mensen die aan verslaving lijden, mensen die in eenzaamheid leven, gevangenen, mensen die lijden onder psychiatrische stoornissen, …

MEER

FOTO' S
FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

25.000€ - 100.000€


Cookie policy