Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Ando (Fonds Ando – ondersteuning vrijwilligerswerk) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten van vrijwilligers of van kleine verenigingen die vrijwilligerswerk promoten. Focus op kansen, (re)integratie, dialoog tussen bevolkingsgroepen in België, ontwikkelingsprojecten,…

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Armoedebestrijding


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds steunt projecten van vrijwilligers of van kleine verenigingen die de noodzakelijke ondersteuning geven aan vrijwilligerswerk. Projecten en verenigingen die reeds geruggensteund worden door goed uitgebouwde organisaties komen niet in aanmerking.Er wordt de voorkeur gegeven aan het vrijwilligerswerk op volgende vlakken:- de ondersteuning van…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds steunt projecten van vrijwilligers of van kleine verenigingen die de noodzakelijke ondersteuning geven aan vrijwilligerswerk. Projecten en verenigingen die reeds geruggensteund worden door goed uitgebouwde organisaties komen niet in aanmerking.Er wordt de voorkeur gegeven aan het vrijwilligerswerk op volgende vlakken:- de ondersteuning van jongeren die door sociaal-familiale omstandigheden onvoldoende kansen krijgen. Die omstandigheden kunnen ondermeer te wijten zijn aan generatie-armoede als aan inpassingsmoeilijkheden van allochtonen, dit bv. door taalmoeilijkheden, culturele verschillen, of een zich niet aanvaard voelen in de Belgische maatschappij; - het bestrijden van de vereenzaming in onze maatschappij, vooral bij ouderen, alleenstaanden en zieken;- het bevorderen van de dialoog in België tussen allochtonen en autochtonen, tussen Vlamingen, Walen, Franstalige en Nederlandstalige Brusselaars;- het ondersteunen van vrijwilligerswerk in België ten bate van ontwikkelingsprojecten in de derde wereld.Het Fonds werkt daarvoor niet met projectoproepen.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

< 10.000€

MEER INFO


Cookie policy