Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Evens Foundation (Fonds Vrienden Van Evens Foundation) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen duurzame projecten van De Evens Stichting die bijdragen tot een sterk Europa van burgers en staten, met respect voor culturele en sociale diversiteit.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Cultuur/patrimonium - Onderwijs/Talentontwikkeling


LANGE BESCHRIJVING
Missie De Evens Stichting wil bijdragen aan het opbouwen van een Europese realiteit die zich inzet voor de waarden van diversiteit, vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. We identificeren en ondersteunen innovatieve ideeën en belonen initiatieven via onze prijzen en oproepen. Verder initiëren en stimuleren we experimentele…

LANGE BESCHRIJVING

Missie De Evens Stichting wil bijdragen aan het opbouwen van een Europese realiteit die zich inzet voor de waarden van diversiteit, vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. We identificeren en ondersteunen innovatieve ideeën en belonen initiatieven via onze prijzen en oproepen. Verder initiëren en stimuleren we experimentele projecten die de kloof tussen onderzoek en praktijk overbruggen en kennisuitwisseling faciliteren door middel van lezingen, seminaries, debatten en publicaties. De stichting De uitdrukking ‘harmonieus samenleven in Europa’ belichaamt de visie van de oprichters en staat centraal in ons werk. We zoeken naar tastbare manieren om dit vanuit filosofisch, maatschappelijk, cultureel of educatief perspectief aan te pakken. We werken samen met een steeds groter wordend netwerk van burgers, praktijkmensen, onderzoekers, ngo's, academische en culturele instellingen die verschillende gemeenschappen en perspectieven met elkaar verbinden over het hele continent en daarbuiten. Benadering Als operationele stichting initiëren we en voeren we samen met onze partners projecten uit. Sinds de oprichting van de stichting hebben we ervoor gekozen om risico's te nemen en hebben steeds gefocust op experimenten - of het nu gaat om het ontwerpen van onze eigen projecten of het ondersteunen van onafhankelijke baanbrekende ideeën. We richten ons voornamelijk op de ontwikkeling van pilootprojecten die wetenschappelijke hypothesen, innovatieve pedagogieën of artistieke processen testen. We werken vanuit verschillende regio’s in Europa en hebben een grondige kennis verworven over lokale en transnationale realiteiten. Onze initiatieven houden rekening met deze specifieke kenmerken terwijl we op zoek zijn naar een brede verspreiding en pan-Europese praktijkuitwisseling. Projecten We zijn al bijna dertig jaar actief op belangrijke interventiegebieden zoals democratie, onderwijs, media, kunst en wetenschap. Voor ons strategisch plan 2018-2020 hebben we twee toonaangevende initiatieven ontworpen: Common Purpose Through Differences en Norms and Values within the European Reality. Deze overkoepelende bezorgdheden zijn ontwikkeld in meerdere thematische assen, en leggen de uitdagingen bloot waarmee Europa vandaag wordt geconfronteerd. Onze projecten verkennen verschillende vormen van saamhorigheid en verbondenheid, roepen op tot nieuwe solidariteit en streven naar het creëren van een onbevooroordeelde ruimte waar de veelheid aan stemmen en tegenstrijdige standpunten elkaar kunnen kruisen. We proberen waarden, sociale constructies en verhalen kritisch te onderzoeken om een collectieve reflectie binnen een bredere samenleving mogelijk te maken. Prijzen Onze tweejaarlijkse prijzen zetten innovatieve praktijken en prestaties in de kijker. Door de jaren heen hebben deze prijzen ons ook geholpen nieuwe uitdagingen te identificeren, nieuwe inzichten en perspectieven te verwerven en ons netwerk uit te breiden. Momenteel kennen we 4 prijzen toe: Evens Arts Prize, Evens Journalism Prizes, Evens Education Prize en de Evens Science Prize.

MEER

FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

> 1.000.000€

PROJECTEN
  • Assemblies – Modern Rituals De Evens Stichting heeft een experimenteel project opgezet om vanuit interdisciplinair perspectief vernieuwende praktijken en vormen van collectieve beraadslaging te onderzoeken.

    Mensen komen samen omdat ze verdeeld zijn door zaken die hen nauw aan het hart liggen en waarrond ze tot een overeenkomst willen komen. Dit is een democratische uitdaging geworden. Daarom zorgen openbare vergaderingen ervoor dat de volkssoevereiniteit, democratische gelijkheid en verantwoord burgerschap weer opduiken.…

    MEER

  • Sharing European Histories De Evens Stichting lanceerde een nieuw initiatief over Europese geschiedenis en bundelde haar krachten met EUROCLIO, de European Association of History Educators.

    Het verleden is vaak een bron van tegenstrijdige interpretaties in plaats van gemakkelijke consensus. Toch staat de historische identiteit centraal in de relaties tussen staten en mensen in het hier en nu. Dit willen we aanpakken door het zoeken naar en ondersteunen van bottom-up strategieën…

    MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

MEER INFO


Cookie policy