Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Ouders van Verongelukte Kinderen (Fonds Vrienden van Ouders van Verongelukte kinderen (OVK)) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen  preventieprojecten inzake verkeersveiligheid en begeleidingsprojecten voor slachtoffers en hun familie ( met o.a. de oprichting van een expertisecentrum in Wallonië)

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Maatschappelijk Engagement


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds is bedoeld ter ondersteuning van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) die in 1994 werd opgericht. Deze vzw ontstond vanuit de behoefte van ouders van jonge verkeersslachtoffers om hun ervaringen te delen. Bij de oprichting in 1994 waren 18 gezinnen betrokken, inmiddels…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds is bedoeld ter ondersteuning van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) die in 1994 werd opgericht. Deze vzw ontstond vanuit de behoefte van ouders van jonge verkeersslachtoffers om hun ervaringen te delen. Bij de oprichting in 1994 waren 18 gezinnen betrokken, inmiddels zijn meer dan 450 gezinnen bij de vzw aangesloten. De vzw OVK heeft drie doelstellingen: begeleiding van gezinnen, preventie en sensibilisering. De vzw begeleidt gezinnen en biedt hen menselijke, efficiënte en professionele steun aan op de plaats van het ongeval en thuis, in het ziekenhuis of het mortuarium, en bij de contacten met politie of justitie. In samenwerking met andere verenigingen strijdt de vzw tegen de verkeersonveiligheid. Zij wil initiatieven ondersteunen die bijdragen tot de sensibilisering van het grote publiek en de betrokken professionals. Het Fonds ‘Vrienden van Ouders van Verongelukte Kinderen’ wil de vzw bijstaan bij deze activiteiten door steun te verlenen aan gerichte projecten. Het gaat daarbij onder meer om preventieacties op het vlak van verkeersveiligheid (SAVE, een sensibiliseringsactie van OVK) en initiatieven voor de begeleiding van gezinnen (oprichting van een kenniscentrum in Wallonië, vergelijkbaar met ‘Rondpunt’ in Vlaanderen).

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy