Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Transparency International Belgium (Fonds Vrienden van Transparency International Belgium) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die streven naar strengere anticorruptienormen in de privésector, meer ethisch bankieren en het evalueren van de toepassing van de internationale anticorruptieconventies.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Maatschappelijk Engagement


LANGE BESCHRIJVING
Transparency International Belgium is een vzw met zetel op de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. De organisatie zet zich in voor de promotie van integriteit en de bestrijding van corruptie op alle niveaus. Haar acties worden gedreven vanuit het gegeven dat corruptie eerlijke concurrentie verstoort,…

LANGE BESCHRIJVING

Transparency International Belgium is een vzw met zetel op de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. De organisatie zet zich in voor de promotie van integriteit en de bestrijding van corruptie op alle niveaus. Haar acties worden gedreven vanuit het gegeven dat corruptie eerlijke concurrentie verstoort, economische en sociale ontwikkeling afremt, een oorzaak vormt van verspilling van middelen en de verarming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen met zich meebrengt. De activiteiten van de vzw Transparency International Belgium richten zich op transparantie binnen de publieke sector, de private sector en in het politieke veld. Zo ijvert de vzw o.a. voor strengere anti-corruptienormen in de bedrijfswereld en voor een klokkenluidersregeling in zowel publieke als private sector. Daarnaast evalueert zij de Belgische uitvoering van internationale anti-corruptie conventies. Het Fonds van de Vrienden van Transparency International Belgium wil verschillende projecten van deze vzw ondersteunen.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy