Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Levenslijn-Kinderfonds Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten in Vlaanderen rond veiligere mobiliteit, betere opvang van jonge verkeersslachtoffers en wetenschappelijk onderzoek naar de mobiliteitsproblematiek bij kinderen.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Jongeren


LANGE BESCHRIJVING
Het Levenslijn-Kinderfonds werd in 2002 opgericht door VTM in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Dit Fonds steunt concrete maatschappelijke projecten die de levensomstandigheden van kinderen en jongeren tot 18 jaar verbeteren.Het wil heel concreet een bijdrage leveren aan meer en veiligere mobiliteit voor kinderen…

LANGE BESCHRIJVING

Het Levenslijn-Kinderfonds werd in 2002 opgericht door VTM in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Dit Fonds steunt concrete maatschappelijke projecten die de levensomstandigheden van kinderen en jongeren tot 18 jaar verbeteren.Het wil heel concreet een bijdrage leveren aan meer en veiligere mobiliteit voor kinderen en jongeren, aan een betere opvang voor jonge verkeersslachtoffers en voor wetenschappelijk onderzoek naar alle problemen die samenhangen met de mobiliteit van kinderen. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten:In de periode 2006-2007 werden volgende projectoproepen gelanceerd: Het Levenslijn-Kinderfonds verzamelde veertien goede, concrete en haalbare ideeën in de 'Verkeerswaaier' en koppelde hier een projectoproep aan waardoor men op korte termijn en met veel kans op succes verkeersveilige projecten kan uitvoeren. Deze projectoproep kreeg de steun van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt en liep in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) en ikbenvoor.be, de koepel van burgers, bedrijven, besturen en bewegingen die samen gaan voor meer veiligheid in het verkeer. Een projectoproep voor 'een betere opvang, begeleiding of ondersteuning van jonge verkeersslachtoffers'. Een onafhankelijke jury selecteerde zeven projecten. Op 27 oktober 2008 lanceerde het Levenslijn-Kinderfonds een nieuwe campagne voor meer verkeersveiligheid. Dit keer is er voor gekozen om een televisiereeks te maken, met Zeppe & Zikki in de hoofdrollen. Deze zebra en schildpad gaan in elke aflevering op pad en komen onderweg heel wat gevaren en hindernissen tegen. Om die te overwinnen, bedenken ze telkens weer originele oplossingen. Op 8 mei 2009 organiseerde Zebra, met de steun van het Levenslijn-Kinderfonds, een studievoormiddag over 'Trajectbegeleiding voor gewonde verkeersslachtoffers’. Meer informatie vindt u in onderstaand document. In opdracht van het Levenslijn-Kinderfonds en de Vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) werd een onderzoek naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden uitgevoerd: 'Kinderen als slachtoffer van het verkeer'. Dit boek bevat de neerslag van een omstandig onderzoek naar de ervaring en noden van jonge verkeersslachtoff ers en hun omgeving.Het boek gaat eerst na wat al geweten is over de problematiek op basis van internationaal onderzoek. Vervolgens worden het Belgische beleid en de regelgeving hieromtrent in kaart gebracht. Hoe de maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van deze doelgroep in de realiteit functioneren, komt uitgebreid aan bod in het empirische luik van deze studie. Hiertoe werden diepte-interviews afgenomen met ouders die hun kind verloren in het verkeer. Daarin wordt duidelijk wat het betekent op die manier slachtoffer te worden en hoe indringend de gevolgen zijn op persoonlijk, familiaal en sociaal vlak. Het boek tracht zo een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de maatschappelijke banalisering die nog vaak heerst rond de ervaring van verkeersslachtoffers. De studie heeft aanleiding gegeven tot verdere actie en beleidsinitiatieven van de Vlaamse overheid. KINDEREN ALS SLACHTOFFER VAN HET VERKEEROnderzoek naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaandenIvo Aertsen & Frank Hutsebaut€ 29,95392 pagina'sISBN: 978 90 5487 667 0Uitgeverij: Academic and scientific publishers, Brussel.02 289 26 50

MEER


Cookie policy