Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

MAKS (Fonds Vrienden Van MAKS) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen creatieve projecten van vzw MAKS om jonge en oudere bewoners van Kuregem maatschappelijk en economisch weerbaarder te maken.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Armoedebestrijding


LANGE BESCHRIJVING
MAKS vzw stimuleert samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel, met de bedoeling het sociaal weefsel en het image van Kuregem positief te verstevigen en te versterken. Mobilisatie gebeurt via economisch, sociale, culturele en artistieke acties. MAKS vzw maakt jonge en oude bewoners maatschappelijk en…

LANGE BESCHRIJVING

MAKS vzw stimuleert samenwerking tussen bewoners en organisaties in Brussel, met de bedoeling het sociaal weefsel en het image van Kuregem positief te verstevigen en te versterken. Mobilisatie gebeurt via economisch, sociale, culturele en artistieke acties. MAKS vzw maakt jonge en oude bewoners maatschappelijk en economisch meer weerbaar. Daarvoor organiseert ze opleidingen en cursussen. Bovendien ondersteunt en begeleidt ze mensen die werk zoeken. MAKS vzw experimenteert hierbij op een creatieve manier met de digitale en grafische media van vandaag. Ze gebruikt deze Multimedia om individuen te versterken in hun deelname aan het publieke leven. Ze zoekt ook voor verenigingen en overheden naar aangepaste en efficiënte middelen voor een correcte relatie met hun publiek. Ze gaat voor hen na met welke taal en vormen hun communicatie en uitwisseling van informatie vlotter en doelgericht verloopt. In samenwerking met 5 bedrijven organiseert MAKS vzw het evenement “Discover your Talent” waarbij jongeren een hele dag coaching krijgen op het vlak van sollicitatievaardigheden. Het succes van het evenement heeft geleid tot de vraag van zowel andere Brusselse gemeentes als van bedrijven die wensen deel te nemen aan dit project, om meerdere coaching dagen te organiseren. De oprichters van het Fonds Vrienden van MAKS wensen het project “Discover your Talent” te steunen.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy