Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Lokumo (Fonds Lokumo) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor kansarme mensen rond vorming, huisvesting, gezondheid,… Met bijzondere aandacht voor initiatieven rond medisch wetenschappelijk onderzoek

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Armoedebestrijding - Maatschappelijk Engagement


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds Lokumo heeft als doelstelling over de hele wereld projecten met een humanitair karakter te ondersteunen die gericht zijn op scholing en vorming, toegang tot huisvesting, water, voeding en gezondheid in de meest ruime zin, voor mensen die worden geconfronteerd met (kans)armoede en bestaansonzekerheid.…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds Lokumo heeft als doelstelling over de hele wereld projecten met een humanitair karakter te ondersteunen die gericht zijn op scholing en vorming, toegang tot huisvesting, water, voeding en gezondheid in de meest ruime zin, voor mensen die worden geconfronteerd met (kans)armoede en bestaansonzekerheid. Het steunt projecten voor maatschappelijke re-integratie en voor het versterken van lokale initiatieven die een inkomen kunnen genereren voor mensen uit deze doelgroep.Verenigingen en organisaties die projecten en acties opzetten die voldoen aan de doelstellingen van het Fonds kunnen rechtstreeks ondersteund worden, hetzij via projectoproepen, hetzij via de toekenning van Prijzen aan actoren op het terrein of aan sociale ondernemers met een innovatieve aanpak. Medisch, wetenschappelijk onderzoek geniet speciale aandacht van het Fonds.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

< 10.000€

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy