Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Stichting Jean-François Peterbroeck: jeugd in ontwikkeling (Fonds Vrienden van de Stichting Jean-François Peterbroeck: jeugd in ontwikkeling) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen geïntegreerde projecten met lokale partners, die kinderen opnieuw zelfvertrouwen geven en binnen hun gezin en gemeenschap bijdragen aan hun toekomst.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Jongeren


LANGE BESCHRIJVING
The Jean-François Peterbroeck Foundation implements integrated projects in local partnerships, principally – but not exclusively – in Africa, Asia and Latin America. The Jean-François Peterbroeck Foundation targets children and adolescents in distress, particularly girls, given the discrimination to which they are subject in various parts…

LANGE BESCHRIJVING

The Jean-François Peterbroeck Foundation implements integrated projects in local partnerships, principally – but not exclusively – in Africa, Asia and Latin America. The Jean-François Peterbroeck Foundation targets children and adolescents in distress, particularly girls, given the discrimination to which they are subject in various parts of the world. The activities undertaken are designed to give the children confidence and to contribute to their future as part of the family and community. The main areas of support are health and hygiene, children’s rights, education, teaching and socio-professional training, family and community economics and the habitat. Philanthropists wish to support the activities of the Jean-François Peterbroeck Foundation for underprivileged children in the world. De Stichting Jean-François Peterbroeck voert geïntegreerde projecten uit, met lokale partners en vooral – maar niet uitsluitend – in Afrika, in Azië en Latijns-Amerika. De Stichting Jean-François Peterbroeck richt zich op kinderen en tieners die in moeilijke omstandigheden leven, met bijzondere aandacht voor meisjes, omdat zij vaak worden gediscrimineerd in verschillende regio’s in de wereld. De acties die worden ondernomen, zijn bedoeld om de kinderen vertrouwen te geven en een bijdrage te leveren aan hun toekomst binnen het gezin en de gemeenschap. De belangrijkste interventiesectoren zijn hygiëne en gezondheid, kinderrechten, opvoeding, onderwijs en sociaaleconomische vorming, familiale en gemeenschapseconomie, huisvesting, ... Filantropen willen steun verlenen aan de activiteiten in verband met kansarme kinderen in de hele wereld van de Stichting Jean-François Peterbroeck. La Fondation Jean-François Peterbroeck met en œuvre des projets intégrés menés en partenariat local principalement - mais non exclusivement- en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. La Fondation Jean-François Peterbroeck cible les enfants et adolescents en situation de détresse, avec un accent particulier donné aux filles compte tenu des discriminations dont elles font l'objet dans différentes régions du monde. Les actions mises en œuvre ont pour but de rendre confiance aux enfants et de contribuer à leur avenir dans un cadre familial et communautaire. Les principaux secteurs d'intervention sont l'hygiène et la santé, les droits de l'enfant, l'éducation, l'enseignement et la formation socioprofessionnelle, l'économie familiale et communautaire, l'habitat... Des philanthropes souhaitent soutenir les activités de l’axe enfance défavorisée du monde de la Fondation Jean-François Peterbroeck.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy