Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fonds Ernest Solvay Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond wetenschap die focussen op opleiding, onderzoek en/of ondernemerschap en rond de hulp aan tewerkstelling van jongeren.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Onderwijs/Talentontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds Ernest Solvay werd opgericht door de families die aan de basis liggen van de groep Solvay, die het instrument ook gebruikt om zijn mecenaatsbeleid te voeren. De belangrijkste doelstelling van het Fonds Ernest Solvay is het bevorderen van wetenschappelijke ontwikkeling, zowel in België…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds Ernest Solvay werd opgericht door de families die aan de basis liggen van de groep Solvay, die het instrument ook gebruikt om zijn mecenaatsbeleid te voeren. De belangrijkste doelstelling van het Fonds Ernest Solvay is het bevorderen van wetenschappelijke ontwikkeling, zowel in België als in het buitenland, alsmede de tewerkstelling van jongeren. Daartoe ondersteunt het Fonds initiatieven, zowel op het vlak van onderwijs en vorming als van onderzoek en ondernemerschap op het gebied van wetenschappen en technologie. Ook initiatieven die de tewerkstelling van jongeren bevorderen komen aan bod. Voor wat de promotie van de wetenschappen en technologie betreft, kunnen kandidaturen voor steunverlening permanent online worden ingediend (zie pagina van de oproep). Twee keer per jaar, in het voor- en in het najaar, komt het Bestuurscomité samen om de initiatieven te selecteren die volgens het comité beantwoorden aan de doelstellingen van het Fonds en die belangstelling verdienen omwille van hun impact en hun vernieuwende karakter. Het Fonds kan uitzonderlijk ook steun verlenen aan humanitaire projecten in geval van rampen, vooral wanneer die betrekking hebben op producten of diensten van de groep. Uiteindelijk kan het Fonds ook lokale initiatieven steunen die de sociale integratie bevorderen rond de sites van het bedrijf in België alsmede initiatieven van algemeen belang van de stichters van het Fonds.

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

> 1.000.000€

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

MEER INFO


Cookie policy