Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Barbara Willekens - UZ Antwerpen: The effect of mindfulness-based intervention (MBI) on cognition, quality of life and MRI parameters in patients with Multiple Sclerosis (MS)

Beschrijving

2014 - Cognitieve dysfunctie komt frequent voor bij MS patienten (35-60%), zelfs in het beginstadium van de ziekte, en heeft een negatieve impact op QoL en werkgelegenheid. De pathofysiologie hiervan is multifactorieel bepaald en hangt samen met sensorische deafferentiatie, lesie-gerelateerde disconnectie van associatieve zones (cortico-corticaal en -thalamisch), betrokkenheid van 'normal appearing white and gray matter' (aangetoond op MRI met functionele MRI of DTI), en directe effecten van inflammatoire stoffen. Er is onvoldoende bewijs dat de huidige ziekte-modulerende behandelingen de ontwikkeling van cognitieve problemen voorkomen en/of verbeteren. Bovendien zijn er weinig of geen bewezen andere behandelingsopties voor cognitieve dysfunctie bij MS. Een recente Cochrane review concludeerde dat er onvoldoende bewijs is voor een effect van geheugentraining. Een van de belangrijkste cognitieve problemen bij MS is het vertragen van de verwerkingssnelheid van informatie. Daarnaast is vaak het antegraad episodisch geheugen aangetast (Benedict, 2011). Een MBI werd bij een heterogene populatie MS patienten reeds onderzocht, en bleek gunstige effecten te hebben op vermoeidheid en QoL (Grossman, 2010). Onderzoek naar effecten op cognitie, een belangrijke factor in de QoL, en MRI parameters, welke een weergave zijn van onderliggende pathofysiologische mechanismen, is nog nooit verricht bij MS. Nochtans zijn er aanwijzingen uit onderzoek van MBI bij andere neurodegeneratieve aandoeningen (bv Parkinson) of gezonde controles, dat er gunstige effecten op aandacht en geheugen, evenals MRI parameters, zouden kunnen zijn. Als dit piloot-project gunstige effecten kan aantonen, kan verdere financiering gezocht worden om een grootschaliger studie aan te kunnen vatten, om de zinvolle effecten aan te tonen. Mindfulness is immers een techniek die, eenmaal aangeleerd, zelf toegepast kan worden, en langetermijnseffecten kan hebben op QoL en cognitie.

Cookie policy