Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gezondheidsproject Katako-Kombe, DRC

Beschrijving

• Steun aan de opvang van de kinderen van de armsten (“indigents”) die zich met urgenties aanbieden in het ziekenhuis, zodat zij onmiddellijk correct kunnen behandeld worden (zonder discussies over de solvabiliteit van de ouders). • Steun aan de theatergroep van het ziekenhuis die gezondheidsadviezen op een ludieke manier verspreiden in de dorpen. • Steun aan het bevallingsfonds. Potentiële financiële problemen (‘accessibilité financière’) betekenen in Congo een rem om, vooral bij problemen, naar het ziekenhuis te gaan om te bevallen of een keizersnede te ondergaan. Sinds enkele jaren zorgt een fonds voor quasi gratis bevallingen of keizersneden, uitgevoerd in optimale omstandigheden in het ziekenhuis. Dit heeft de moedersterfte en zwangerschapscomplicaties zeer significant doen dalen. In 2016 werden in het ziekenhuis 650 bevallingen, waarvan 165 keizersneden verricht. • Sinds enkele jaren komt de hoofdvroedvrouw van het befaamde Ngaliemaziekenhuis in Kinshasa (‘Maman Germaine’ Kumudidi) voor zes weken naar Katako-Kombe om de vroedvrouwen van het ziekenhuis op te leiden, en ook om lessen te geven aan de traditionele vroedvrouwen in afgelegen gebieden. Het JPGF heeft haar premie en vluchten betaald. • Uit hetzelfde ziekenhuis in Kinshasa komt jaarlijks de hoofdverpleger van de pediatrie (Patrick Onyenga) zijn lokale collega’s in Katako-Kombe gedurende zes weken opleiden. In 2016 heeft hij ook de urgentiedienst helpen oprichten. Het JPGF heeft zijn premie en vluchten betaald. • Op termijn hebben we een ‘maintenancier’ nodig om de toestellen (generator enz.) en het medisch materiaal te onderhouden, elektriciteit (ook zonne-energie) aan te leggen en op te volgen, de bouwwerken voor het project op te volgen enz.. Placide Lofukola werd enkele jaren geleden in Katako-Kombe door een Belgische elektricien geselecteerd om studies te verrichten en het diploma elektromechanisch ingenieur te bekomen in Kinshasa; eind juli 2016 was het zover (cfr foto in bijlage). We hebben beslist dat hij nog 2 jaar zou bijstuderen om de medische toestellen beter te kunnen opvolgen. Tijdens zijn verlof gaat hij telkens gaan werken in Katako-Kombe. Het JPGF betaalde zijn studies en de vliegtuigreizen van Kinshasa naar Katako-Kombe en terug. • Eén van onze dokters (dr Lucien Ndungi) verliet het project om vanaf april 2017 de coördinator te worden voor de ngo Artsen zonder Vakantie (AZV) voor West en Centraal Congo (AZV en Memisa zijn intussen ook gefuseerd). Samen met een andere dokter deed hij de echografieën in Katako-Kombe. Met zijn wegvallen was er een nood om een tweede echografist te hebben. Dr Marie-Hélène Ndjeka werd dan ook 3 maanden uitgestuurd naar een opleidingscentrum in Kinshasa. Het JPGF heeft die opleiding en haar vluchten betaald. • In Katako-Kombe hebben we het privilegie te beschikken over een basisradiologie. Hiervoor werd een gediplomeerd verpleger aangeworven. Gezien de radiologie heel nuttig, maar verlieslatend is (omwille van de kostprijs van de producten en platen en de lage prijzen voor de prestaties) en we toch graag een professioneel iemand laten werken met het toestel, heeft het JPGF zijn premie betaald in 2016. • In dezelfde lijn heeft het JPGF de radiografische opnames gesponsord voor de patiënten die de 10 $ die men vraagt (ongeveer de kostprijs van de plaat en de ontwikkelingsproducten) niet kunnen betalen. • Eén gezondheidscentrum, het Centre de Santé (CS) Lohano, werd gerehabiliteerd, nadat het deels verwoest was door een storm. • Twee gezondheidscentra ( CS Kiomi en CS Ongenge) en het Bureau Central de la ZS werden gerehabiliteerd met steun van het JPGF.

Doel

In de gezondheidszone Katako-Kombe, DRCongo, loopt een gezondheidsproject ism Memisa en met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Cookie policy