Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Geëmancipeerde burgers, die zichzelf respecteren en kritisch zijn, analyseren hun leven en hun maatschappij, kijken over de grenzen heen en trekken hun conclusies. Zij zetten zich in voor het verbeteren van hun eigen situatie en die van anderen, in hun eigen land.

Beschrijving

Het centrale gegeven is een experimentele basisschool waarrond andere activiteiten draaien: • het integreren van gezondheidsopvoeding, • jeugdwerk in het kader van voedselzekerheid en gezondheid, • onderzoek en studie naar pedagogische aanpak en het naar buiten brengen van positieve ervaringen • het naar buiten brengen van vernieuwende educatieve materialen Op die manier kunnen ook andere scholen en educatieve organisaties gestimuleerd worden om opvoeding te verbeteren en te vernieuwen. Om die reden werd Afrodidact opgericht. Afrodidact concentreert zich op de verspreiding van de pedagogische methode van the Swallow. Sinds 2014 worden dan ook workshops en vormingen voor eigen én leerkrachten van andere scholen georganiseerd. Met die workshops en vormingen wordt de filosofie en het pedagogisch project van the Swallow doorgegeven.

Doel

De huidige educatie in Gambia (onderwijs, jeugdwerk, opvoeding thuis) geeft weinig of geen mogelijkheden tot emanciperende opvoeding. Het onderwijs is zeer statisch, het jeugdwerk bijna onbestaande en de opvoeding thuis overwegend traditioneel en bevestigend. The Swallow wil in Gambia een ontmoetingsplaats en inspiratiebron zijn voor het vernieuwen van educatie.

Cookie policy