Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Warme, professionele en toegankelijke dienstverlening

Beschrijving

De cijfers van 2015 liegen er niet om, 684 verschillende gezinnen richten zich tot het onthaal van De SLOEP met verschillende vragen. Om dit onthaal op een kwalitatieve, warme en ook professionele wijze te kunnen aanbieden, kan De SLOEP naast de betaalde medewerkers rekenen op een stevige ploeg van vrijwilligers die worden ingezet in alle facetten van de werking. Met dit project wil De SLOEP de bestaande onthaalwerking die zwaar onder druk staat versterken en dit door: - de bestaande maar niet toereikende personeelsinzet voor onthaal vanuit de bestaande subsidies te kunnen versterken vanuit dit project - de bestaande inzet op externe en interne vorming en ondersteuning van de vrijwilligers aan te houden en te versterken (in 2015-2016 werd hier reeds op ingezet door een projectsubsidie bij de Provincie Oost-Vlaanderen in kader van Kinderarmoedebestrijding), in het ontwikkelde vrijwilligersbeleid is ook bijzondere aandacht en inzet op het laten doorstromen van ouders als vrijwilliger, omdat zij als ervaringsdeskundigen nog beter de realiteit van de gezinnen kunnen begrijpen, maar ook voldoende handvaten moeten aangereikt krijgen om zelf deze steun te kunnen bieden.

Doel

Elk jaar ziet De SLOEP de groep gezinnen in armoede die beroep doen op hun diensten en activiteiten stijgen. Niet enkel het aantal gezinnen in armoede stijgt (in de regio Gent Noord-Oost is de kans dat een kind geboren wordt in een gezin in armoede gestegen naar ruim 50% - cijfers Kind & Gezin), maar ze zien ook de armoede van de gezinnen verdiept. De lage drempel, het warme onthaal en het feit dat er levensdomein-overschrijdend wordt gewerkt in het onthaal, maakt dat ouders zich in alle veiligheid kunnen richten tot 1 punt van vertrouwen.

Cookie policy