Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Materiële Hulp

Beschrijving

Toegang tot deze materiële hulp gebeurt altijd in overleg met het gezin én op vraag van de betrokken gezinsondersteuner, na overleg met het team en mits medisch advies van de verpleegster/dokter in huis. Met het 'pamperproject' ondersteunt de vzw permanent een groep van een 15-tal gezinnen door hen wekelijks te bevoorraden met luiers. Het 'pamperproject' is een gesloten aanbod, waar gezinnen enkel in opgenomen worden op voorstel van één van de gezinsondersteuners van De SLOEP. In team wordt gezamenlijk beslist welke gezinnen het meest nood hebben aan dit aanbod. Met de komst van het Prenataal Steunpunt in De SLOEP in 2012, werd ook de nood aan eersteleeftijdsmelk duidelijk voor moeders bij wie door stress, hun gezondheidstoestand of te weinig kracht borstvoeding niet lukt en voor wie eersteleeftijdsmelk onbetaalbaar is. Ook hier geldt het principe dat dit op advies en in samenspraak met de verpleegster/vroedvrouw wordt beslist. In dezelfde lijn worden er aan gezinnen in armoede bij elke nieuwe baby/peuter een basispakket aan verzorgingsproducten aangeboden, zodat de basisverzorging door de ouders kan worden voorzien. Als laatste voorziet De SLOEP de mogelijkheid voor het aankopen van dringende medicatie voor gezinnen die hier niet de middelen voor hebben. Belangrijk te vermelden is dat De SLOEP dit aanbod realiseert in overleg met de Krasdiensten en OCMW Gent, die respectievelijk een aanbod luiers en eersteleeftijdsmelk hebben, zodat er complementair en in samenspraak kan gewerkt worden.

Doel

Verschillende vormen van basishulp in natura aan zeer kwetsbare gezinnen met weinig tot geen bestaansmiddelen, die binnen De SLOEP een integraal ondersteuningstraject doorlopen: luiers, eersteleeftijdsmelk, basispakket verzorgingsproducten en dringende medicatie

Cookie policy