Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Jaarlijkse Prijs van het Fonds Piet Cleemput

Beschrijving

Opgericht door de heer en mevrouw Piet Cleemput-Mia Boonen, beiden sterk maatschappelijk geëngageerd, heeft het Fonds als doel de maatschappelijke positie van burgers te versterken door de fundamentele oorzaken van armoede, in de meest ruime betekenis, op een professionele en efficiënte manier aan te pakken. Door toekomstige professionelen uit de opleidingen sociaal werk daarin te stimuleren wil het Fonds bijdragen tot een betere maatschappelijke dienstverlening. Daarom reikt het elk jaar een prijs uit voor een sterk geschreven scriptie die handelt over de professionele en methodische aanpak van de armoedeproblematiek binnen de maatschappelijke dienstverleningssector. De oproep wordt alternerend gelanceerd naar bachelor- en masterstudenten sociaal werk. De auteur van de beste proef wordt laureaat en ontvangt daarvoor een prijs ter waarde van 2.500 euro. Nog eens 2.500 euro gaat naar een project binnen het inhoudsdomein van de proef.

Doel

Bijdragen tot een betere maatschappelijke dienstverlening om de armoedeproblematiek aan te pakken

Cookie policy